AppOrigenData constitució empresa: 22/08/2017

Sector: Internet / Apps

Descripció: Aplicació Web modular per a la gestió de la informació de la empresa, personalitzable, ampliable i dimensionable. Gestiona tota la empresa amb un únic entorn, un únic usuari i un únic password.
Un 'WordPress' per a la gestió de la informació.

Empresa constituïda per:

Roger Farssac

AppOrigen
Soc en Roger Farssac, de perfil científic i tecnològic. Consultor i orientador TIC. Empresari i autònom. Formador i comunicador de vocació. Desenvolupador (des dels orígens del BASIC). Creador d’idees. Transmissor de conceptes. Emprenedor.
- Docent tecnològic durant 13 anys en un centre privat (del 1988 al 2001).
- Empresari del 2000 fins al 2006 en una Societat Limitada Laboral (entorn TIC).
- Empresari des del 2006 amb una Societat Limitada Unipersonal (entorn TIC).
- Director Tecnològic en diverses empreses.
- Orientador Tecnològic de la Generalitat (des del 2008, ‘Pimestic’, ‘idigital’).
- Formador TIC amb Eurecat! (des del 2014).
- Evolucionant AppOrigen.