10 actituds per millorar el rendiment a la feina

oficines de google

Font: Oficines de Google

Emprenedors/es! La Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols proposa 10 actituds per millorar el rendiment i, per tant, la productivitat dels nostres empleats a la feina.

  1. Dirigir per objectius: als empleats se’ls ha de mesurar per objectius concrets, recompensant als més eficaços i reconduint als que no ho són.
  2. Promoure el talent: un empleat descontent redueix considerablement la potencialitat del seu talent, per tant, l’empresari ha de facilitar eines perquè pugui desenvolupar-lo dins l’empresa.
  3. Motivar als empleats: estimular-los, inspirar-los i fomentar les iniciatives pròpies. Hem de potenciar les mesures de conciliació i flexibilitat laboral per augmentar la motivació. Un empleat rendeix molt més si guanya temps per a la seva vida privada i quan té més capacitat de decisió i responsabilitat.
  4. Pensar positivament: transmetre una actitud positiva davant les situacions de crisi, ja que són sempre una oportunitat de millora.
  5. Adaptar-se a la realitat: estimular als directius perquè puguin proporcionar directrius, saber què esperen d’un mateix i quines condicions del negoci han canviat per poder adaptar-se.
  6. Treballar en equip: el discurs de tota la vida “la unió fa la força”.
  7. Tasca per tasca: es recomanable que apuntem totes les tasques que hem de realitzar per buidar la nostra ment. Després d’establir un ordre de prioritats, les anirem executant concentrant-nos una a una.
  8. Protegir-se del correu electrònic i del mòbil: eliminar tots aquelles reunions, actes i viatges de la nostra agenda que siguin improductius. Mirar cada cinc minuts la safata de correu electrònic només serveix per a distreure’s i estar tens.
  9. Ser puntuals: a Europa i Estats Units solen començar la jornada a les vuit i dedicar mitja hora a menjar; a Espanya fins a passades les nou no arrenquem, fem descans per al cafè i esmorzars de dues hores, i la càrrega de treball entre el matí i la tarda està descompensada.
  10. Reunir-se amb efectivitat: les reunions han de ser més curtes i involucrar a menys persones. L’òptim seria organitzar-les pel matí, preparar-les amb antelació i evitar que es converteixin en discussions inútils sobre assumptes de poca importància. També s’hauria de fixar l’hora en què acabarem.

Font: Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Canal CEO.


PROGRAMA PER A EMPRENEDORS 1 DIA 1 EMPRESA>

Amb el nostre programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa, ajudem a constituir una societat limitada de franc cada dia, és a dir, sense despeses notarials ni de registre.

A més, oferim diverses avantatges per als emprenedors, des de 6 mesos d’assessoria gratuïta amb els nostres professionals de CINC Assessoria Empresarial, fins a disposar de franc dels espais de trobada dels Centres de Negoci CINC, rebre formació gratuïta o formar part d’un nou club per a emprenedors, entre d’altres.

Ara és un bon moment per a emprendre, porta’ns el teu pla d’empresa!

Avantatges del programa per a emprenedors 1D1E>

Núria Fernández – Programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa

Post Tagged with