20.000.000€ per finançar a joves emprenedors

El Consell de Ministres ha autoritzat el Conveni entre el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i l’Empresa Nacional d’Innovació per a l’aportació de vint milions d’euros per recolzar projectes empresarials de joves emprenedors a través de préstecs participatius, amb els quals es preveu promoure una inversió de més de 48 milions d’euros i la creació de més de 2.500 llocs de treball.

Els préstecs es canalitzaran a través de la Línia Joves Emprenedors de l’Empresa Nacional d’Innovació, ENISA(*). Aquesta concedirà entre 25.000 euros i 75.000 euros en préstecs, que reportaran un tipus d’interès que s’aplicarà en dos trams: un primer tram a EURIBOR a un any més tres punts percentuals i un segon tram, en funció de la rendibilitat de l’empresa de fins a 4,5 punts percentuals addicionals.

Els préstecs tindran un termini d’amortització màxima de quatre anys amb un període de carència d’un any i per a la concessió dels mateixos no s’exigiran, amb caràcter general, garanties addicionals a les del propi projecte empresarial.

Amb la dotació pressupostària establerta per 2013 s’estima que es formalitzaran quatre-cents préstecs participatius, a favor d’empreses promogudes per joves empresaris, de les quals el 100 per 100 seran de nova o recent constitució (menys de dos anys), amb una inversió induïda de més de 48 milions d’euros i amb la creació de més de 2.500 ocupacions en models de negoci de mitjana i alta innovació (bàsicament startups).

Fins al moment l’import acumulat de la dotació efectuada pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a ENISA per a aquesta línia de finançament ha estat de quaranta milions d’euros per finançar a més d’1.130 empreses de joves emprenedors. D’elles, un 98 per 100 tenia menys de deu treballadors i la resta, entre 10 i 49 ocupacions. La totalitat de les empreses finançades tenia menys de dos anys de vida, per la qual cosa es pot considerar que el finançament de ENISA ha estat determinant en la seva constitució.

Amb el finançament s’ha contribuït a mantenir 3.228 ocupacions i a crear 5.856 nous llocs de treball. Per mitjà dels préstecs concedits, ENISA ha contribuït al finançament d’inversions per un import més de cent milions d’euros.

(*) L’Empresa Nacional d’Innovació és una societat de capital públic adscrita al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a través de la Direcció General de Política de la Petita i Mitja Empresa. La seva activitat consisteix a proporcionar finançament a llarg termini a les petites i mitges empreses innovadores, especialment en les etapes de creixement i expansió inicial.

PROGRAMA PER A EMPRENEDORS 1 DIA 1 EMPRESA

Al Centre Internacional de Negocis de Catalunya creiem fermament en la capacitat emprenedors. És per això que t’oferim la possibilitat de participar en el nostre programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa, on ajudem a constituir una societat limitada de franc cada dia, és a dir, sense despeses notarials ni de registre.

A més, oferim diverses avantatges per als emprenedors, des de 6 mesos d’assessoria gratuïta amb els nostres professionals de CINC Assessoria, fins a disposar de franc dels espais de trobada dels centres de negoci CINC o que t’assignin un tutor que apadrini el teu projecte, entre d’altres.

Núria Fernández – Programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa