5 Errors legals que han d’evitar les startups

errors que han d'evitar les startups

L’assessorament legal des dels inicis de la creació d’una startup és un aspecte clau determinant per al seu èxit, ja que permet prevenir futurs problemes que podrien en perill la seva viabilitat. En aquest sentit, comptar amb els serveis d’una assessoria d’empreses és una inversió que sempre repercutirà positivament en els beneficis de l’startup.

Aquests són els errors legals més comuns que poden posar en risc la viabilitat d’una startup:

errors legals que cometen les startups

1. Començar l’activitat sense haver constituït una societat

Sovint, moltes startups inicien la seva activitat sense constituir una forma jurídica. Aquest fet pot comprometre la responsabilitat de qui realitza l’acció, ja que en cas de cometre una infracció, ell en seria l’únic responsable, posant en risc el seu patrimoni personal.

Per tant, davant d’una infracció, es prendrien mesures legals cap a la persona que hagi realitzat l’acció, no contra l’empresa, ja que aquesta no té forma jurídica. En canvi, en el cas d’una S.L, per exemple, la responsabilitat es limitaria al capital aportat pels socis.

2. No signar un pacte de socis

El pacte de socis té com a finalitat regular les relacions internes dins de la societat, per tal de garantir la resolució de confictes. És un document molt important per a la startup, ja que defineix mitjançant clàusules com actuar en determinats supòsits i facilita la presa de decisions. Sense aquest acord, poden produir-se situacions conflictives que afectin de forma negativa a l’startup, arribant a provocar la seva dissolució.

3. Incomplir la Llei de Protecció de Dades

Moltes startups fan servir dades d’usuaris amb la finalitat de monetitzar-les, però si no compleixen amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades es poden enfrontar amb sancions de fins a 20 milions d’euros. Això podria succeir, per exemple, en casos en què les empreses que utilitzin les dades dels seus usuaris per fer enviaments massius sense el seu consentiment.

A partir del 18 de maig de 2018 serà obligatori que les empreses s’hagin adaptat a la normativa europea de Protecció de Dades. Això implica, entre d’altres aspectes, que les empreses informin de forma clara i transparent els seus usuaris sobre el tractament de les seves dades i obtinguin el seu consentiment de forma explícita. Per tant, és important avaluar quines mesures de seguretat cal implementar per garantir que no es produeixin fuites d’informació.

4. No donar importància als actius intangibles

Moltes startups cometen l’error d’oblidar protegir el nom de la seva marca abans d’iniciar la seva activitat. Imagina’t que has desenvolupat la teva idea de negoci, però a l’hora de posar-la en marxa la teva marca i el domini que faràs servir al teu web ja han estat registrats per algú altre. Arribat el cas, o pensem en un pla B i canviem el nom de la marca i/o del domini, o acabem en un litigi amb l’altra part.

Un altra situació que podria donar-se és el fet no posseir la titularitat d’un software, un dels seus principals actius. El problema pot sorgir quan un tercer ha desenvolupat el nostre software i no hem gestionat el canvi de titular. Això implicaria que si es volen fer actualitzacions en el futur, sempre haurem de dependre del proveïdor que va desenvolupar el nostre software. Per tant, el més aconsellable en aquests casos seria especificar-ne la titularitat a través d’un contracte.

5. No protegir la informació de caràcter confidencial

Quan una startup obre a la porta a possibles inversors i partners pot posar al descobert informació de caràcter sensible, com ara el seu compte de resultats, dades de la competència o el seu pla estratègic. Cal vigilar molt bé quina informació es comparteix, i no revelar-la fins que l’altra part mostri un cert grau de compromís. En aquest sentit, és recomanable fer ús d’acords de confidencialitat, ja que garantirà la protecció d’aquesta informació. Això sí, sempre i quan es faci en el moment adequat: exigir un acord de confidencialitat a un inversor en una primera reunió pot fer-li creure de forma equivocada que estem desconfiant d’ell.