Ajuda per a empreses

ajuda per a empreses, Pla Esprint

Font: accio.gencat.cat

ACCIÓ ha dissenyat el “Plan Esprint“, dirigit a empreses de nova creació amb alt potencial de creixement i que han superat la fase de definició del model de negoci i validació del producte o servei en el mercat.

L’objectiu és impulsar el creixement accelerat d’empreses innovadores de menys de 5 anys amb un alt potencial de creixement, un model de negoci provat i un equip compromès amb el creixement de l’empresa a través del acompanyament i la professionalització dels equips emprenedors.

Es tracta d’un programa d’ajuda per a empreses d’uns 19.400€ per a impulsar el creixement accelerat d’empreses innovadores a Catalunya. La quantia de l’ajuda, dependrà dels diferents serveis:

1. Orientació personalitzada per part d’un tutor: 40 hores de tutoria valorada en 4.000 euros

2. Consell assessor format per 4 tutores: 4 sessions de 2 hores valorades en 3.200 euros

3. Recolzament al creixement per la via internacional: 120 hores de consultoria valorades en 4.800 euros i despeses de la missió empresarial individual inclosos en la bossa de viatge, que inclou el salari de la persona que realitza el viatge, els dies de duració de la missió, el desplaçament i allotjament, y es valoren en 900 euros.

4. Programa de capacitació directiva i assessoria individualitzada: programa de capacitació que consta d’un mínim de 24 hores en cadascun dels tres blocs – Direcció general i estratègia, Finançament i Comercialització) valorat en 6.000 euros i assessoria especialitzada en els tres blocs valorats en 1.500 euros.

ACCIÓ és farà càrrec de la totalitat de les despeses generades de l’ajuda per a empreses, que es valoren en 20.400 euros, mentre que el beneficiari haurà de pagar una quota d’adhesió de 1.000 euros. Per tant, l’import d’ajuda per a empreses rebuda de 19.400 euros.

+info

Font: www.empresaactual.com

Núria Fernández – Programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa