Ajudes per a les empreses tecnològiques i innovadores

macbook-air-all-faded-and-stuffFoto: Unsplash

L’Àrea de Règim Econòmic i de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona, ha posat en marxa una convocatòria per al suport empresarial, per tal de fomentar el creixement de les empreses tecnològiques gironines.

Es tracta d’una ajuda màxima de 15.000 euros per iniciativa i la podran demanar totes les empreses de Girona que tinguin una antiguitat major a un any i no superior als cinc. L’ajuda va dirigida exclusivament a aquelles empreses que tinguin un component d’innovació o de base tecnològica. Entenem com a tecnològica aquelles empreses que tinguin una estratègia de negoci en el domini intensiu del coneixement tecnològic generant nous productes o serveis. I  entenem per innovadora, aquells negocis que introdueixen nous processos que fomenten o incrementen la productivitat.

La convocatòria està dotada amb una partida pressupostària de 200.000 euros, que es repartiran en quantitats no superiors a 15.000 euros per empresa i el jurat escollirà les actuacions puntuant cada iniciativa de manera individual.

La resolució d’aquest concurs es donarà a conèixer en un termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització de la convocatòria. Val a dir però, que les empreses interessades, tenen per presentar les seves candidatures fins al proper 24 de febrer d’enguany.

Per a més informació podeu accedir al web de la Diputació on trobareu tota la informació necessària per presentar-vos a la convocatòria. Més info: Diputació de Girona

Us desitgem molta sort a tots i quedem a la vostra disposició per al que necessiteu.

Post Tagged with , ,