AppOrigenData constitució empresa: 22/08/2017

Web: www.apporigen.com

Sector: Internet / Apps

Descripció: Aplicació Web modular per a la gestió de la informació de la empresa, personalitzable, ampliable i dimensionable. Gestiona tota la empresa amb un únic entorn, un únic usuari i un únic password.
Un 'WordPress' per a la gestió de la informació.

Empresa constituïda per:

Roger Farssac

AppOrigen
Soc en Roger Farssac, de perfil científic i tecnològic. Consultor i orientador TIC. Empresari i autònom. Formador i comunicador de vocació. Desenvolupador. Creador d’idees. Transmissor de conceptes. Emprenedor.
- Docent tecnològic.
- Empresari TIC.
- Direcció Tecnològica.
- Orientador Tecnològic (Generalitat)
- Formador TIC (Eurecat!)