Avantatges de l’equity crowdfunding

Avantatges del crowdfunding

El finançament d’una idea o projecte és un aspecte crucial pels emprenedors, però avui dia resulta més complex de gestionar a causa de les barreres d’accés a crèdits bancaris. Dintre d’aquest context s’ha popularitzat una alternativa de finançament molt avantatjosa tant pels inversors com pels emprenedors: l’equity crowdfunding.

Aquesta modalitat de finançament col·lectiu permet als petits inversors formar part del capital d’un negoci sense haver d’aportar grans sumes de diners. Així, els inversors poden obtenir participacions en empreses del seu interès i els emprenedors aconsegueixen finançar els seus projectes.

L’equity crowdfunding té avantatges importants respecte altres formes tradicionals de finançament:

Menys paperassa

Les plataformes de crowdfunding estalvien en gran part els pesats tràmits burocràtics. Per tant, ni empresaris ni emprenedors han de preocupar-se per cap tràmit legal.

Major difusió a cop de clic

Tenir visibilitat és fonamental:  sense ella,  el teu projecte no existeix. Aprofita el potencial d’internet i crea una campanya que sorprengui i convidi a la conversió. Si la teva idea és bona, el projecte es viralitzarà de seguida.

Generació de riquesa

Més enllà de resultar una forma alternativa de finançament, l’equity crowfunding fa possible la creació de projectes i idees empresarial, contribuint d’aquesta manera a la reactivació de l’economia.

Més flexibilitat

El bancs quals solen imposar condicions estrictes i inflexibles als emprenedors. En canvi, amb el equity crowdfunding no hi ha bancs ni condicions, només  els teus requisits. No oblidis que és l’emprenedor qui decideix qui ha d’invertir en la seva empresa.

Més oportunitats

Ja no és necessari justificar per a què necessites finançament. Si la teva idea és bona i els teus inversors hi creuen, tens moltes probabilitats que  inverteixin en el teu projecte.

Inversors que s’impliquen en el teu projecte

Els inversors són molt més que persones que han aportat capital al teu projecte. Són persones que creuen en la teva idea i desitgen tant com tu que el teu projecte prosperi. En aquest sentit passen a convertir-se en els ambaixadors de la teva empresa, i es mostraran implicats tant en l’aportació d’idees com en la seva difusió entre familiars, amics i coneguts.