BeneSitData constitució empresa: 06/07/2021

Web: https://www.benesit.es/

Sector: Salut

Descripció: El dolor d'esquena és un problema que ens afecta a gran part de la població, sobre tot
als que estem asseguts moltes hores al dia. Els experts coincideixen en que el
tractament del mal d'esquena és molt difícil i que la prevenció és el millor enfoc. Per
aquesta raó, BeneSit és un dispositiu que es col·loca al respatller de la cadira i
controla la postura de l'usuari mentre està assegut. Quan detecta que l'usuari està
assegut en una postura incorrecta que pot ser perjudicial per a la salut de l'esquena si
es manté, el dispositiu vibra perquè l'usuari se n'adoni i la reajusti. Això ajuda a l'usuari
a millorar la postura al seure i li ensenya a seure millor, cosa que redueix el risc de mal
d'esquena i tots els altres riscos de salut associats. En aquest moment tenim un
prototip funcional desenvolupat.
El dispositiu és fàcil d'usar, còmode perquè l'usuari no el noti mentre està assegut i la
vibració és discreta perquè només l'usuari la noti.
BeneSit pot ser útil per a les persones que volen cuidar la seva pròpia salut, però
també per a les empreses, que poden comprar-lo perquè els seus empleats millorin les
seves condicions de treball, augmentin la productivitat i redueixin les baixes laborals.

Empresa constituïda per:

BeneSit
Sóc un enginyer biomèdic amb un màster en innovació i empreneduria en enginyeria biomèdica.