Actualitat

Constantment ens poden sorgir idees de negoci, però passar de la imaginació a la realitat és una feina obligatòria si vols tirar endavant aquesta idea i endinsar-la al món empresarial.
Avui dia hi ha un gran interès, sobretot per part de la gent jove, pel món dels influencers i dels emprenedors. A vegades és fàcil que es puguin confondre aquests dos conceptes i, per aquest motiu, avui parlarem de les diferències que hi ha entre un i l’altre.
Una de les tasques més tedioses per a qualsevol emprenedor/a és el fet d’haver de complir amb les seves obligacions fiscals. Per aquest motiu, molts acaben delegant aquesta tasca a una assessoria per tal de no incórrer en cap descuit i poder centrar-se en la gestió del seu negoci amb total tranquil·litat.
Quedar-se a l’atur pot convertir-se en una bona oportunitat per emprendre, si saps com. La capitalització de la prestació d’atur és una fórmula que pot ser de gran utilitat per a aquelles persones que decideixen apostar pel treball autònom i tirar endavant un projecte emprenedor.

Sovint, fem servir els termes emprenedor/a i empresari/ària, quan en realitat un és l’evolució de l’altre. Per tant, tot i que és cert que tenen alguns trets en comú, hi ha una sèrie d’aspectes predominen en cada un d’ells i queden determinats segons el procés en què es trobi el projecte emprenedor.


FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION