Actualitat

5 competències imprescindibles per a ser un bon emprenedor


Un bon emprenedor ha de tenir competències clau que l'ajudin a gestionar tot allò que ha creat. És important saber-se planificar de manera correcta, a adaptar-se als possibles canvis, tenir capacitats per negociar i persuadir, així com dots de comunicació i oratòria, ser resilient, tenir uns valors ètics molt sòlids i ser autoexigent. Tot i això, volem destacar les que creiem que són les 5 competències més bàsiques que s'han de tenir per ser un bon emprenedor i que us poden servir per a fomentar el vostre esperit emprenedor.
 

1. Recerca constant d'oportunitats

Saber buscar noves oportunitats de negoci, pensar com ser més ràpids que la competència a l'hora de llançar nous productes o serveis, anticipar-se als possibles problemes que es puguin desenvolupar, ser proactiu i tenir iniciativa són competències bàsiques i essencials en el món de l'emprenedoria per tal de poder triomfar.
 

2. Valentia i capacitat per assumir riscos calculats

Quan decidim emprendre estem assumint directament una sèrie de riscos que s'han de saber gestionar de la millor manera possible per tal d'aconseguir els beneficis desitjats i no tenir pèrdues indesitjades. Per aquest motiu, és important que les persones emprenedores siguin prudents, però alhora assumeixin aquests riscos per tal de poder portar una idea a l'acció. Pot semblar contradictori, però és clau poder calcular els riscos i evitar deixar bones oportunitats, així com perdre la por a fracassar.
 

3. Autoconfiança i autoeficiència

Tenir confiança i creure en un mateix és crucial a l'hora de prendre decisions que poden rellevants pel futur dels emprenedors. És una competència molt destacada també per saber enfrontar els reptes i sentir-nos capaços d'obtenir els objectius que ens hem proposat. Tal com hem dit en l'apartat anterior, és considerable no tenir por a prendre riscos i centrar-nos molt més en les oportunitats que se'ns presenten i els beneficis que aquestes poden comportar. Per aquest motiu, l'autoeficiència és una competència fonamental per ser emprenedor.
 

4. Pensament crític i creatiu

Ser innovador i creatiu és essencial per tal de poder aportar noves idees. També és clau tenir un pensament crític a l'hora d'analitzar, argumentar i aplicar la lògica, una bona manera d'afrontar-ho és amb una visió des de diferents perspectives de les situacions que es puguin presentar. Tenint aquestes dues competències es poden idear propostes interessants, així com altres alternatives, complicacions i solucions a aquestes que permetran a un bon emprenedor anar per davant de la competència i, així, poder idear propostes i identificar alternatives interessants i originals per superar els reptes.
 

5. Dots de lideratge

L'emprenedor ha de tenir necessàriament dots de lideratge per tal de saber gestionar el seu model de negoci i adaptar-se a la personalitat de l'empresa que està creant. En cas que es creés un equip, ha de ser el líder que comuniqui què cal fer i com fer-ho i, a la vegada, ha d'aprendre a motivar i generar passió sobre la feina que s'està fent. Tot i això, els dots de lideratge també són bàsics per saber organitzar la seva pròpia feina, encara que no hi hagi un equip darrere.
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION