Actualitat

4 tendències d'acció de les empreses


Actualment, estem en canvis tecnològics constants que provoquen canvis en les nostres relacions socials i econòmiques: la manera de comunicar-nos, la manera de pagar, de fer transaccions bancàries, d’estar al dia de les notícies…
Amb aquests canvis tecnològics, les empreses es veuen obligades a actualitzar-se i a adaptar-se als nous entorns; es creen nous models de negoci, noves maneres d’entendre i de confeccionar empreses, altres estils de treballadors i, sobretot, canvi en les tendències dels consumidors.
 

1.Nou model de captació de vendes: ADIA.

Abans comptàvem amb el model de procés de compra AIDA (Atenció, Interès, Desig i Acció) que es mostrava com una gran piràmide on a la part superior, a la punxa, s’hi ubicava l’atenció del client en rebre impactes de les empreses i a la part inferior l’acció de comprar.
Ara s’hi aplica el model ADIA (Acció, Desig, Interès i Atenció): s’inverteix la forma de la piràmide, donant més força a captar l’atenció del client i fer-lo passar per una espècie d’embut fins a aconseguir que aquest dugui a terme l’acció. Aquest nou model, per això, procura utilizar estratègies perquè sigui el client qui realitzi tots els passos, és a dir, que efectuï la compra, i no sembli que és el venedor qui té la intenció de vendre. 
 

2.Personalització:

Perquè es compleixi el model ADIA, s’han creat dues grans tendències a l’hora d’implementar els preus dels productes i serveis. El primer és fixar un preu base el qual anirà incrementant si se li volen afegir extres al producte i el segon, és un preu, similar a l’anterior, però adaptat a les necessitats dels consumidors; per tant, el primer es personalitza segons el poder adquisitiu de les persones i el segon segons les seves necessitats.
 

3.Emmagatzematge al núvol:

Una altra tendència és l’emmagatzematge dels arxius al núvol; aquest és un software lliure que permet tenir connexió i accés als arxius des de diferents dispositius, d’aquesta manera es pot no tenir un lloc fix on treballar, deixant que els treballadors puguin treballar des d’allà on vulguin, com per exemple, des de casa. El núvol comporta canvis en les empreses: nous models organitzacionals on es dona flexibilitat i llibertat d’horaris i llocs, sempre i quan que es compleixin els objectius establerts.
 

4.Noves relacions laborals:

El nou model d’organització que permet l’emmagatzematge al núvol comporta que les empreses deixin de contractar a subordinats i passin a contractar els serveis de persones autònomes (professionals sobrequalificats), de manera que s’externalitzen els serveis per no haver de pagar ni gestionar nòmines.
Això, com a tendència, provoca un augment d’atur en el sector, principalment, de les pimes.
 
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION