Actualitat

El gen emprenedor a Espanya


Tens ganes d'emprendre un negoci? A continuació, t'oferim un estudi on podràs esbrinar quines característiques sol tenir un emprenedor, quins perfils trobem, quines motivacions són les més habituals a l'hora d'emprendre un negoci, així com dificultats i problemàtiques actuals.
 

Perfil emprenedor

L'emprenedor espanyol actual respon a un perfil més masculí i adult  enfocat sobretot al sector serveis. Trobem que la majoria d'ells són autònoms, sense empleats i compten amb més de deu anys d'antiguitat. A més a més, tots els perfils entrevistats comparteixen una autopercepció comuna en la seva personalitat i valors, de caràcter molt positiu i actiu, que asseguren que són ingredients necessaris en la seva tasca.
 

Entrada a l'emprenedoria. Per què es decideixen a emprendre?

 
La ruta d'entrada a l'emprenedoria pot dividir-se en tres direccions:
• Per vocació, sempre ha tingut la motivació d'emprendre un negoci, suposa un dels seus principals objectius. (Representa un 47%)
• Per herència, ha heretat un negoci familiar. (Representa un 13%)
• Per impuls extern, circumstàncies externes li han portat a emprendre, sense que fora la seva primera opció. (Representa un 41%)
 
Els principals motius de l'emprenedoria són l'autonomia, la flexibilitat, la vocació i la llibertat. En un segon pla trobem raons vinculades a la necessitat o la precarietat del sistema laboral i per últim la possibilitat d'enriquir-se.
D'altra banda, els seus principals propòsits son aconseguir un equilibri entre vida personal i professional podent dedicar-se al que volen i vivint amb una certa tranquil·litat. En un segon nivell apareixen la cerca de l'èxit i els resultats econòmics.
 
No obstant això, s'ha de tenir en compte que, existeixen una sèrie de reptes i dificultats a l'hora d'emprendre. Els principals són:
• Dur a terme una activitat per compte propi comporta riscos i fer front a problemes i estrès.
• Implica una gestió financera complexa i incerta.
• Gran esforç i treball per la diversitat de tasques a assumir.
 

Segments d'emprenedors

Existeixen quatre perfils principals d'emprenedors, en funció de les seves actituds i motivacions.
 
• El perfil innovador, conformat per un 28%: És el perfil més vocacional i creatiu, sense por als reptes i dificultats de l'emprenedoria. Són early adopters pel que fa la tecnologia.
• El perfil canvi de rumb, conformat per un 23%: La seva arribada a l'emprenedoria ha estat impulsada per circumstàncies externes. Han hagut de canviar el seu rumb o han heretat un negoci. No obstant això, tenen presents certs trets en la seva personalitat afins a l'emprenedoria
• El perfil lluitador, conformat per un 19%: La seva via d'arribada a l'emprenedoria es reparteix entre la vocació i les circumstàncies. Comparteix amb l'innovador una alta dosi d'optimisme, resiliència, compromís amb el treball i lideratge... Però es diferencia d'aquest a ser menys creatiu i sobretot més poc inclinat a l'assumpció primerenca d'innovació tecnològica.
• El perfil compromès, conformat per un 30%: Majoritàriament és "impulsat per circumstàncies externes" però es defineix sobretot pel seu major compromís personal de la seva activitat professional. Compta amb menor confiança i seguretat.
 

Pandèmia i problemàtiques actuals

 
La pandèmia va comportar un cop dur per a 2 de cada 3 emprenedors que en la seva majoria encara no s'han recuperat completament.
Amb tot i això, no tot ha estat negatiu en la pandèmia: 4 de cada 10 emprenedors arran de la pandèmia declara haver fet una reflexió i priorització de valors que li ha portat a aconseguir un millor equilibri de la seva vida personal i professional, un dels reptes als quals s'enfronta el treballador per compte propi. A més, per a un segment, la pandèmia ha suposat noves oportunitats de negoci i un impuls rellevant de la digitalització que es materialitza ja en beneficis.
 
No obstant això, en l'actualitat han sorgit nous problemes. Les previsions d'una nova recessió econòmica, la inflació i la crisi energètica preocupen 8 de cada 10 emprenedors. En un segon pla s'esmenta la previsible pujada dels tipus d'interès. Finalment, 1 de cada 2 autònoms esmenta la ciberseguretat com a preocupació i les noves variants de la COVID-19 són el que menys incertesa genera.
 
 
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION