Actualitat

Com et pot ajudar un punt d'atenció a l'emprenedor?


Els Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) són una xarxa de centres i entitats que ofereixen serveis d'assessorament i acompanyament a emprenedors i empresaris durant les diferents fases del seu projecte empresarial. Els PAE són un recurs important per aquells que volen emprendre un negoci, ja que proporcionen informació, assessorament, formació i suport financer per ajudar als emprenedors a començar amb èxit.

Els PAE es basen en el Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses (CIRCE), un sistema d'informació que permet la tramitació telemàtica de societats, el que agilitza el procés de creació d'empreses. A més, tenen com a principals objectius:

 1. Assessorament personalitzat per als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d'activitat de l'empresa.
 2. Iniciació del tràmit administratiu de constitució de l'empresa a través del Document Únic Electrònic (DUE), que és un document de naturalesa electrònica que engloba nombrosos formularis i està dissenyat per facilitar els tràmits de creació d'empreses de forma telemàtica. Això permet crear societats limitades de diferents àmbits en un únic tràmit, de forma àgil.

 

CINC Assessoria: Punt PAE des de 2013

Com a assessoria que ofereix suport als emprenedors, a CINC comptem l'acreditació de punt PAE des de fa gairebé una dècada, i donem suport en el procés de constitució de les següents formes jurídiques:

 • Alta com a treballador autònom
 • Creació d'una Societat Limitada Nova Empresa (SLNE)
 • Creació d'una Societat Limitada (SL)
 • Creació d'una Societat Limitada de Formació Successiva (SLFS)
 • Creació de Comunitat de Béns
 • Creació de Societat Civil

A més, oferim assessorament i gestió d'altres tràmits:

 • Informació sobre les característiques de la Societat Limitada Nova Empresa (SLNE), la Societat de Responsabilitat Limitada (SRL) i l'Empresari Individual: marc legal, aspectes mercantils més importants, avantatges fiscals, aspectes comptables, sistemes de tramitació, normativa aplicable; a més, ofereix informació d'altres formes jurídiques vigents en l'ordenança jurídica mercantil.
 • Tramitació per a la constitució d'empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la Direcció General d'Indústria i de la PIME, utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE).
 • Informació sobre els ajuts públics per a la creació d'empreses aplicables al projecte.
 • Informació sobre el règim de Seguretat Social aplicable, criteris d'adscripció, afiliació, cotització, entre altres.
 • Informació general sobre temes d'interès per a les empreses, com ara: finançament, fiscalitat, contractació laboral, internacionalització, recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, cooperació empresarial, entre altres.
 • Realització de la sol·licitud del codi ANEU-CIRCE i la reserva de la denominació social per a la tramitació presencial de la SLNE.

 

 

FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION