Actualitat

Les últimes tendències de la indústria emprenedora


Les tecnologies disruptives han generat oportunitats de negoci sense precedents, transformant per complet la manera en què les empreses es desenvolupen, operen i ofereixen productes al mercat. Aquesta revolució possibilita una anàlisi exhaustiu de les tendències en l'àmbit empresarial i com aquestes impacten en les noves generacions.
 
A continuació, t'expliquem les més destacades al costat de la seva manera de modelar el paradigma actual.
 
Intel·ligència artificial
Gràcies a l'automatització dels processos que aporta la IA, els emprenedors poden centrar-se en activitats de major valor afegit. Els permet millorar la seva eficiència operativa, la presa de decisions i, a més, els aporta una experiència entorn del client molt més personalitzada.
 
Emprenedoria social
El medi ambient i la sostenibilitat s'han convertit en dos dels pilars fonamentals dels negocis actuals. No hi ha organització la missió de la qual no estigui enfocada en la cura de l'entorn i en la preservació de les matèries primeres. En cas contrari, la seva imatge es veuria afectada per l'opinió pública.
 
Economia col·laborativa
Aquesta tendència permet als usuaris d'un o més sectors comprar, vendre, intercanviar o prestar béns i serveis amb la finalitat d'augmentar la seva riquesa. D'aquesta manera, els recursos es troben en constant circulació permetent als nous emprenedors obrir-se portes enfront de la seva competència o, almenys, donar-se a conèixer.
 
El nòmada digital
En els últims anys, els nòmades digitals i el seu treball remot han experimentat un creixement significatiu. Això ha estat un gran avanç per al món de l'emprenedoria, ja que han sabut aprofitar les tecnologies per a mantenir-se connectats de manera constant. Com a resultat, es considera que aquesta tendència està trencant les barreres geogràfiques i facilitant la seva introducció en els mercats internacionals.
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION