Actualitat

Millores aplicables a les actuals empreses emergents


En el món empresarial actual, les startups s'han convertit en un fenomen en constant creixement. Aquestes organitzacions emergents, impulsades per la innovació i la tecnologia, estan revolucionat el funcionament dels negocis gràcies a les millores que van implementant. A continuació, t'expliquem dos d'elles.
 
D'una banda, si el propietari realitza inversions sobre qualsevol activitat de la startup, a partir de 2023 podrà ampliar el seu actual termini de cinc anys fins als set anys. D'altra banda, els socis deixaran de tenir cap límit en la participació màxima de capital que poden aportar a l'empresa.
 
Requisits
  • Que tinguin el 60% de la plantilla amb contracte laboral a Espanya.
  • El projecte ha de ser una acció d'emprenedoria innovadora.
  • No distribueixin dividends ni cotitzin en mercats regulats.
  • Els socis han de figurar en l'escriptura pública de la constitució de l'empresa.
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION