Projectes 1D1E

Una plataforma online, estil LinkedIn però més exclusiva, per donar visibilitat a jugadors i jugadores de futbol en etapes formatives i amateur, davant d'entrenadors/es i clubs de futbol. Un espai on, d'una banda, els jugadors i jugadores puguin donar-se a conèixer amb contingut propi i un perfil personalitzat; d'altra banda, els entrenadors i clubs poden identificar, analitzar i contactar amb aquest talent de manera ràpida i eficient.
Iknyte és una plataforma en línia que connecta innovadors de tot el món amb la comunitat global per proporcionar solucions sostenibles pràctiques i accessibles. La nostra missió és promoure un canvi positiu cap a la sostenibilitat mitjançant la co-creació de solucions, la validació de les mateixes i la seva difusió a nivell global. La plataforma ofereix una àmplia gamma de recursos, des de guies de solucions fins a tallers en línia, i facilita la col·laboració entre la comunitat d'usuaris i els creadors. Amb un enfocament en la sostenibilitat i la promoció de la vida ecològica, Iknyte busca convertir-se en un motor de canvi per a individus, empreses i organitzacions sense ànim de lucre a nivell mundial.
CellFlow is a biotech start-up creating microfluidic solutions for regenerative medicine. We aim to develop innovative technologies for efficient separation and analysis of regenerative cells from different sources, advancing cell-based therapies.Idea is develop a singe-use, lab-on chip medical device that can separate bio-regenerative cells without the need for a centrifuge or any other laboratory equipment.
Dych is a technology-based startup poised to disrupt the urban mobility sector by offering convenient and eco-friendly E-bike & e-scooter rentals. Our mission is to provide users with a seamless platform to access high-quality E-bikes from local rental partners. Through a subscription-based model, Dych aims to enhance convenience, prioritise exceptional customer service, and promote sustainable transportation alternatives.
Odysseus neix com una de les plataformes socials de viatges més innovadores al món (una espècie d’Agència de Viatges social i digital), on les persones poden crear itineraris i rutes dels seus viatges, i vincular tota mena de serveis turístics (vols, hotels) o experiències (tickets de museus, restaurants, ubicacions geogràfiques de llocs d’interès, etc…). És a dir, si Booking i Instagram tinguèssin un fill, aquest seria Odysseus. En aquest cas, la innovació recau en i) l’agrupació de les diferents propostes de valor d’altres empreses (Booking, Skyskanner, Trip Advisor, Instagram, etc…) en 1 única plataforma ii) alimentada per diferents GDS (Global Distribution Systems), la qual iii) incentiva als usuaris a utilitzar-la ja que Odysseus distribueix els seus beneficis econòmics entre els seus usuaris (xarxa social de viatges dissenyada per a que els usuaris s’inspirin i recomanin entre ells; per cada element de viatge inspirat, s’emporten una part de la comissió d’Odysseus; incentiu econòmic per utilitzar l’app i generar contingut/ viatges de qualitat). I a més a més, iv) l’app disposarà d’algoritmes que ens permetin governar el fenòmen turístic sota criteris ESG; si una persona tracta de reservar un viatge a Barcelona a l’Agost, al detectar un elevat fluxe de reserves en aquella zona per aquelles dates, farà una oferta a l’usuari per descobrir altres destins amb menor afluència de gent, reduïnt l’impacte social i potenciant econòmicament altres destins; si una persona tracta de fer un viatge desde Barcelona a Madrid en avió, l’algoritme li proposarà incorporar transport ferroviari (AVE) i l’informarà de la reducció en les emissions que generarà amb aquest transport alternatiu. En definitiva, plantejem revolucionar el fenòmen turístic: desde com viatjaràn les persones al futur, fins a governar el fenòmen sota criteris de responsabilitat ambiental, social i de govern.
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION