Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2020

certamen jóvenes emprendedores injuve

L’Injuve obre una nova convocatòria del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores, que té com a finalitat donar suport a joves que lideren projectes innovadors.

Qui pot presentar-se a aquest certamen?

Els participants hauran de complir amb els següents requisits:

  • Persones físiques i jurídiques amb empreses ja constituïdes.
  • Nacionalitat espanyola o amb residència legal a Espanya.
  • Antiguitat de les empreses: màxima de tres anys i mínima d’un.
  • El representant legal que presenti la sol·licitud no ha de superar els 35 anys.
  • El capital social de l’empresa ha de ser majoritàriament de joves que no superin aquesta edat (51%).

Quin és el termini de presentació?

El termini per enviar les sol·licituds comença el 19 de juny i finalitza el 16 de juliol (ambdós inclosos).

Per a més informació: www.injuve.es