Com influeixen els colors en les vendes?

Depenent de quins colors utilitzem en el disseny de la nostra Web farem que els usuaris estiguin més o menys estimulats a prendre les accions que volem que adoptin, per exemple que efectuïn una venta. A continuació, us explicarem com influeixen els colors en el comportament del consumidor i quins són els que promouen el “call to action”.

Els colors transmeten emocions i sensacions:

  • Verd: salut, seguretat, benestar amb l’entorn
  • Púrpura: reialesa, èxit, saviesa
  • Rosa: amor, romanç, calma
  • Taronja: calidesa, entusiasme, excitació

El taronja o el vermell són els colors que més inciten a l’usuari al “call to action”, és a dir, a clicar el botó per a iniciar el procés de compra. Aquesta conclusió se n’ha derivat de nombrosos estudis, anomenats Test A/B, que comparen dues comunicacions que només es diferencien en un únic element, en aquest cas en el color del botó. El vermell, també anomenat “Eye catching” és ideal per a comunicacions molt directes i agressives i pot accelerar el sentiment d’urgència de satisfer una necessitat de forma més ràpida.

Un altre exemple de la importància de la psicologia del color la trobem a la Web d’en Barack Obama perquè només fa servir botons blaus, símbol de seguretat i confiança. És un color molt alineat amb l’estratègia d’una carrera política.

En resum, la simbologia de colors influeix en el comportament de navegació del nostre usuari. Per tant, és vital que tinguem molt clar el propòsit de la nostra comunicació i el traduïm al llenguatge dels colors.

Font: Toni Padrell

Núria Fernández

Post Tagged with