Com limitar la tributació per mòduls de l’autònom

“Des del Ministeri d’Hisenda es va confirmar als autònoms que la reforma fiscal no eliminaria l’actual sistema de tributació per mòduls al que s’acullen uns 600.000 treballadors d’aquest col·lectiu”, segons paraules del President de la Federació de Treballadors Autònoms (LLIGA), Lorenzo Amor.

Tanmateix, tal i com ha publicat CincoDias, Hisenda ha sol·licitat als representants dels autònoms un informe amb les seves propostes per limitar més l’accés al sistema de mòduls i evitar així que sigui fraudulent i, al temps, no perdre la recaptació que propicia.

En concret, les propostes de LLIGA consisteixen en tres restriccions que aprofundeixen en les ja existents:

  1. Reduir la facturació anual de l’autònom que s’aculli al sistema
  2. Reduir el nombre d’assalariats que tingui l’autònom al seu càrrec per poder beneficiar-se d’aquesta tributació
  3. Fitar més les operacions d’aquests autònoms amb empreses, per atallar el frau de la compra de factures.

Aquestes propostes anirien per tant més enllà que els actuals límits que fixa la llei perquè un autònom tributi per mòduls que són:

  • Una facturació de més de 450.000 euros anuals per al conjunt d’activitats econòmiques incloses en el sistema;
  • 300.000 euros anuals per a les activitats agrícoles i ramaderes;
  • 300.000 euros anuals per a les activitats del transport;
  • I els contribuents als quals se’ls aplica una retenció del 1% (paletes, fusters, electricistes, lampistes, impressió gràfica, entre d’altres) quan el volum dels seus rendiments no superi 50.000 euros anuals, sempre que a més representi més del 50% del volum total, o en un altre cas 225.000 euros.

Restringint encara més aquests supòsits LLIGA calcula que els actuals 600.000 contribuents del sistema de mòduls es reduirien aproximadament a la meitat (uns 300.000), la qual cosa podria estar ben vist per Hisenda.

D’igual forma, des de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) s’oposaven ahir a la supressió del sistema d’estimació objectiva. En qualsevol cas, UPTA considera que solament haurien de sortir del sistema de mòduls els autònoms que obtinguin més del 50% del seu volum de vendes a través de factures a empreses.

D’altra banda, el president de LLIGA va tornar a demanar un canvi en les cotitzacions del règim d’autònoms de manera que siguin més progressives i es paguin les quotes en funció dels rendiments reals. Encara que es va manifestar molt escèptic respecte a que el Govern escometi aquesta reforma ara que s’aveïna un període electoral.

Font: CincoDias


-CINC Asesoría-

Núria Fernández – Community Manager de CINC, Centro de Negocios y Asesoría Empresarial


Post Tagged with