Com registrar la marca del teu negoci

registrar marcaUn dels primers moments clau per a molts emprenedors a l’hora de crear un negoci és escollir el nom de la seva marca.  La marca té com a funció diferenciar i identificar un producte en el mercat de la resta de productes o serveis idèntics o similars, així com mostrar altra informació com la seva procedència o nivell de qualitat. És, per tant, un aspecte essencial en el procés de creació d’un negoci.

En aquest sentit, és important registrar la marca perquè cap tercer pugui plagiar-la o crear-ne una de similar. A nivell nacional, en el moment del registre la marca queda registrada durant 10 anys des de la data de sol·licitud, amb la possibilitat de ser renovada cada 10 anys, i si es desitja que tingui validesa internacional s’haurà de dur a terme un registre diferent per a aquest cas.

El procés de registrament d’una marca a nivell nacional no suposa en si mateix una gran complicació, però si no es gestiona adequadament l’empresari pot perdre temps i diners en el procés d’aconseguir-ho. T’expliquem quins són els passos que cal seguir per registrar una marca en l’àmbit nacional:

Què podem registrar a la nostra marca?

 • Paraules o combinacions de paraules, incloent les que serveixen per identificar persones, productes o serveis
 • Lletres, símbols, figures o icones gràfiques
 • Formes tridimensionals com ara l’embolcall d’envasos, forma dels productes o presentació dels mateixos
 • Sons
 • Qualsevol combinació de tots els anteriors

Quins aspectes han de constar a la sol·licitud?

 • Declaració on se sol·licita el registre de la marca
 • Identificació de l’empresa
 • La denominació de la marca i/o disseny de la mateixa si té gràfics
 • Els productes o serveis als quals la marca farà referència

On cal presentar la sol·licitud?

Es pot presentar a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), ja sigui de forma presencial a les seves oficines o de forma telemàtica mitjançant la seva web. També es pot presentar la sol·licitud als serveis corresponents per a marques i patents dels següents organismes:

 • Comunitats Autònomes
 • Oficines de correus
 • Delegacions i subdelegacions del Govern Espanyol
 • Àrees d’Indústria i Energia

Quant es triga en obtenir la propietat de marca?

Un cop presentada la sol·licitud de registre cal passar un primer examen per part de l’OEPM per comprovar si la nostra sol·licitud compleix amb els requisits forma, admissibilitat i licitud. El tràmit té una durada d’1 mes.

En cas de superar el tràmit, la sol·licitud de registre de marca es publicarà al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial. A partir d’aquell moment, qualsevol persona pot oposar-se al registre de la nostra marca i té cap inconvenient. La durada d’aquest termini és de 2 mesos.

Si ningú ha mostrar oposició al registre, es resoldrà favorablement el registre de la marca en un termini de 7 mesos.

En canvi, si hi ha oposicions a registre de la marca o algun tipus d’objecció de forma o de fons, la resolució pot dilatar-se entre 8 i 10 mesos.

Per tant, si tot va bé, des del moment en què es formalitza la sol·licitud fins que es rep el títol de propietat per 10 anys poden passar 9 mesos. En cas que hi hagi algun problema durant els tràmits es el termini per obtenir la propietat de la marca es pot allargar a 15 mesos.

Enregistra la teva marca amb el programa 1Dia1Empresa

Si ets emprenedor i estàs començant a crear el teu negoci, des del Programa 1Dia1Empresa t’ajudem a registrar la teva marca per tal d’agilitzar-ne els tràmits. Per tal d’evitar futurs problemes que allarguin els tràmits més d’un any, realitzem un estudi previ per valorar la possibilitat d’obtenir una marca abans de presentar-la.

Per a més informació, no dubtis de contactar amb nosaltres.