Conveni entre el Ministeri d’Ocupació i La Caixa per al desenvolupament de l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació Jove

Una de les accions a destacar d’aquest acord consisteix en donar suport als joves emprenedors mitjançant una ajuda per a què puguin afrontar una part de la quota de cotització a la Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), des del setè fins al duodè mes del primer any de cotització com a treballador autònom.

Aquesta iniciativa de La Caixa complementaria durant sis mesos més la tarifa especial en la cotització a la Seguretat Social per a joves autònoms. A més, ambdues entitats han creat una Web d’ocupació i d’emprenedoria, amb l’objectiu d’orientar als joves i posar al seu abast les eines que els hi facilitin la cerca de feina o l’inici d’una activitat emprenedora.

Núria Fernández

Post Tagged with