Convocatòria del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2016

AF_LOGOTIPO_EMPRENDEDORES_HORIZONTAL

INJUVE (Instituto de la Juventud de España) convoca enguany el Certamen Nacional  Emprenedors 2016 per donar suport a joves que lideren projectes innovadors, per a empreses ja constituïdes, amb una antiguitat màxima de tres anys i mínima d’un, amb independència del sector en què es promoguin.

Ajut econòmic

Als deu primers seleccionats els serà concedit un ajut econòmic de 25.000 euros.

A qui va dirigit

El Certamen Nacional de Joves Emprenedors va dirigit a joves que no superin l’edat de 35 anys, en la data límit de presentació de sol·licituds, de nacionalitat espanyola o amb residència legal a Espanya. S’hi podran presentar tant persones físiques com jurídiques, sent en aquest últim cas el representant legal que presenti la sol·licitud qui ha de complir el requisit de l’edat, així com que el capital social de l’empresa ha de ser majoritàriament (51%) de joves que no superin aquesta edat.

Termini de presentació

Serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al BOE (dissabte 30 d’abril de 2016), és a dir, fins el 27 de maig.

On presentar les sol·licituds

  • Al Registre General de l’Institut de la Joventut (C / José Ortega i Gasset, 71-28.006 Madrid).
  • Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o la d’alguna de les entitats que integren l’Administració local.
  • A les oficines de Correus.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

Documentació descarregable

Extracte del BOE Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2016

Resolució per la qual es convoca el certamen

Formulari per a persones físiques (document .zip)

Formulari per a persones jurídiques (document .zip)

Informació i preguntes freqüents

Més informació a: www.injuve.es