CubQRData constitució empresa: 02/08/2013

Web: http://cubqr.com/es/

Sector: Internet / Apps

Descripció: CubQR es un servei als comerços que permet a l’usuari configurar felicitacions a la web amb text e imatges. Per facilitar la configuració i recepció de la felicitació hem aprofitat la tecnologia dels codis QR i així l’usuari, simplement escanejant ja pot accedir a tots els serveis de la web. Els comerços que disposen d’aquesta eina poden promocionar els seus productes i serveis aprofitant les pròpies felicitacions dels usuaris. En la nostra web podeu consultar el cercador que us mostrarà tots els comerços on us oferiran aquest servei.

Empresa constituïda per:

Toni Gimenez

CubQR
Enginyer Tècnic Industrial amb experiència en la direcció d’equips de treball. Sempre està atent per aprofitar qualsevol eina, tecnologia o metodologia per millorar el funcionament de les coses quotidianes. Amb certs coneixements de programació, va començar l’experimentació amb els codis QR per extreure’n usos pràctics i va desenvolupar les primeres versions del servei.