Decàleg per superar les fases inicials de la teva Startup

Escalabilitat del negoci: l’emprenedor ha de poder posar a proba constantment la seva idea de negoci, canviar-la en funció del seu públic objectiu i adaptar-la al mercat.

Res d’egocentrismes: els projectes que només miren a un mateix tendeixen a fracassar. S’ha d’emprendre per a donar resposta a una necessitat universal i, d’aquesta manera augmentarem les possibilitats d’èxit i finançament.

Envolta’t de l’equip adequat.

Recolzament econòmic: A més dels estalvis, és necessari comptar amb altres tipus d’ingressos per poder vèncer als possibles imprevistos que puguin sorgir durant les etapes inicials.

Actua amb generositat: l’emprenedor ha d’aconseguir que el seu entorn el recolzi i, per tant, ha d’estar disposat a dóna’ls-hi quelcom a canvi per incentivar-los. Per exemple, pot oferir accions als seus empleats o la promesa de què si les coses van bé, a tothom els hi anirà bé.

Equip flexible: els professionals que assumeixen el repte de treure endavant una startup han de ser polivalents, és a dir, realitzar diferents funcions empresarials.

Gestionar l’austeritat: és important consumir la menor quantitat possible de diners possible, per poder reinvertir-lo després.

Identifica quins són els llocs de treball essencials: contracta a un especialista per a fer aquesta tasca.

Treballa la teva imatge: crea una identitat coherent i que perduri en el temps.

Outsourcing: externalitza aquelles tasques que no formen part del teu nucli de negoci, per exemple el Marketing o la Comunicació. D’aquesta manera, podràs transformar en variables bona part de les teves despeses fixes. I també podràs disposar de més temps per a poder desenvolupar els aspectes que més aporten al teu core business.

Núria Fernández

Post Tagged with