El turisme és el sector amb el millor percentatge de creixement en la creació de noves empreses

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A ningú se li escapa que el turisme és un dels principals pols econòmics de la península. L’alleujament de la crisi, unit als positius números en volum de turistes, van fer que al 2014, el turisme fos el sector econòmic on més noves empreses es van constituir.

Així ho posen de manifest les dades oficials del BORME (Butlletí Oficial del Registre Mercantil), que destaquen que el turisme va generar 7.121 empreses durant el 2014, el que representa un creixement del 9,67% respecte l’exercici 2013, on es van crear 6.493.

Acompanyant al sector turístic, trobem al sector del transport de mercaderies, que va tenir també una tendència positiva i es van crear 1.645 noves societats. Aquestes xifres van suposar un creixement del 6,40 per cent.

Tot i això, el nombre de negocis que es van constituir en total durant el passat exercici, va ser gairebé un punt inferior al 2013. El volum d’empreses constituides, va ser de 86.846 i el sector on més negocis es van crear el del comerç, amb 26.076 noves societats. Una xifra gairebé 9 punts per sota de les dades enregistrades al 2013.

Seguint al comerç, tenim un altre dels pilars de l’economia espanyola, la construcció i els negocis immobiliaris. L’exercici 2014 va suposar una davallada del 6.95% en la creació d’empreses del sector, tot i així es van acabar constituint un total de 7.874 noves societats.

Com veieu, cada cop el naixement de noves empreses va minvant i és que no resulta senzill tirar endavant una idea amb l’actual situació econòmica. Potser calen més ajudes per part del govern central, potser un esperit més emprenedor…, qui sap, el que és clar és que aquesta tendència a la baixa ha de canviar i hem de revertir-la per enfortir l’economia.