Els emprenedors aposten, cada cop més, per externalitzar serveis

jobL’optimització de costos, la flexibilitat i l’augment de la competitivitat són les principals raons per les quals pimes i emprenedors externalitzen, cada vegada amb més freqüència, activitats de les seves empreses. Aprofitar l’experiència de professionals especialitzats que aporten solucions per millorar el funcionament d’una empresa o d’una activitat a un preu competitiu és el principal objectiu que pimes i emprenedors es plantegen aconseguir quan externalitzen alguna de les activitats de les seves companyies.

L’outsourcing permet delegar la gestió de certes funcions a un tercer especialitzat que millora un determinat servei. Això, segons els experts, incideix positivament en el rendiment del negoci, en la qualitat del procés que s’externalitza, en la transformació de costos fixos en variables i en el desenvolupament estratègic davant d’altres companyies del sector. Tot això, amb un estalvi de més del 50 per cent respecte a si aquests serveis es desenvolupen dins de l’empresa per personal contractat.

L’outsourcing, per exemple en l’aspecte jurídic, ofereix la possibilitat d’accedir a serveis especialitzats a un cost raonable i assumible. És impensable per a una pime o per a un emprenedor incorporar a la plantilla de la seva empresa a advocats especialitzats amb un mínim de deu anys d’experiència en una àrea concreta. Això els suposaria un problema de costos. A més, no seria útil ja que no necessiten un volum d’assessorament en cada àrea que justifiqui la internalització d’aquests perfils.