Els productes financers més comuns per als emprenedors

Emprenedors i emprenedores, en el següent post detallarem quins són els productes financers als quals podeu recórrer. Us serà de gran utilitat perquè explicarem quines són les seves característiques i usos.

Factoring: és la cesió de factures o crèdits comercials a curt termini a una firma especialitzada, normalment una entitat finançera. El risc d’insolvència està asumit per aquest intermediari a canvi d’una comisió.

Renting: és apropiat per a empreses que hagin de cambiar el seu equipament cada poc temps. Per exemple, el material informàtic o els vehicles.

Leasing: També conegut com arrendament financer, s’utilitza per a finançar l’equip i el material necessari pel negoci. Es tracta de llogar els béns a una companyia a canvi d’un cànon periòdic.

Societat de capital risc: són firmes especialitzades en l’inversió de capital. Aquest instrument financer consisteix en la participació de manera temporal i minoritàtia d’una entitat d’aquest tipus en el capital social de l’empresa. És a dir, es faciliten recursos econòmics, convertint-se en socis-accionistes i participant en els riscos i resultats de l’aventura empresarial.

Societat de garantia recíproca: es tracta d’entitats financeres que faciliten l’accés al crèdit a les petites i mitjanes empreses a través de la prestació d’avals davant del banc.


Si ets emprenedor o emprenedora, participa en el nostre programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa, on ajudem a constituir una societat limitada de franc cada dia, és a dir, sense despeses notarials ni de registre. A més, oferim diverses avantatges per als emprenedors, des de 6 mesos d’assessoria gratuïta amb els nostres professionals de CINC Assessoria, fins a disposar de franc dels espais de trobada dels centres de negoci CINC o que t’assignin un tutor que apadrini el teu projecte, entre d’altres.

Més informació>

Font: Expansión

Núria Fernández