EMPRENDRE és l’opció dels joves per trobar feina

programa per a emprenedors Barcelona, emprenedors, emprendre a Barcelona, 1 Dia 1 Empresa, 1D1E

Com sabeu, la crisi econòmica dels darrers anys fa que el jovent tingui moltes dificultats en trobar feina. La competència es ferotge perquè el mercat laboral està descompensat: massa demanda i poca oferta. A més, la situació s’agreuja quan, segurament, aquest col·lectiu no trobarà feina d’aquella disciplina amb la qual s’hagi especialitzat i, per conseqüència, es tendirà a la desmotivació absoluta. Per aquest motiu, la creixent generació de desocupats s’està veien obligada a decantar-se per altres alternatives, com la de fer-se emprenedors i/o autònoms.

Tanmateix, tal i com afirma el Ministeri d’Ocupació en el diari Cinco Días, “la majoria d’ajudes incloses en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (2013-2016), aprovada pel govern al febrer, ja han beneficiat a quasi 62.000 aturats menors de 30 anys. Aquests nous incentius han anat a parar a joves que han iniciat una activitat com a emprenedors i/o autònoms, acollint-se a la tarifa plana de 50 euros mensuals durant els sis primers mesos. Després d’aquest període, aquest col·lectiu té uns altres 18 mesos d’incentius: uns altres tres mesos amb una reducció de la base mínima de cotització del 30% i una bonificació també del 30% d’aquesta mateixa base durant els 15 mesos següents. En resum, aquestes tarifes reduïdes s’apliquen els dos primers anys d’activitat del jove emprenedor i/o autònom.

Des de CINC -Centre Internacional de Negocis de Catalunya- també volem fomentar el teixit empresarial de Catalunya i ajudar a l’activitat emprenedora. És per això que us oferim el programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa, en què ens comprometem a crear una empresa cada dia sense cap cost, ni notarials ni de registre.

Consulta tots avantatges del programa 1D1E>

Núria Fernández

Post Tagged with