Emprendre per combatre l’atur. És una alternativa vàlida per a tothom?

Imatge: El Mundo

Estàs a l’atur. Davant d’aquesta situació pots: buscar una altra feina, apostar per millorar la teva formació o capitalitzar l’atur per emprendre i crear la teva pròpia empresa.

La última d’aquestes opcions s’està incrementant per la necessitat a la que es veuen sotmesos molts aturats i davant la dificultat existent per aconseguir un contracte per compte aliena. Així doncs, la majoria pensen que si ells mateixos no es donen feina, ningú els hi donarà. Tot i això, s’ha de ser realista i no creure’s que serà un camí de roses.

La quantitat econòmica mitja a la que accedeixen els aturats està entre els 3500€ i 6000€. Amb aquests diners, s’ha de justificar que s’utilitzarà pel nostre projecte empresarial i sempre per inversió en immobilitzat, no serveix per finançar circulant ni per fer-lo servir de coixí per afrontar les despeses inicials.

Una vegada s’ha decidit que es vol emprendre, existeixen dues alternatives;  o bé, fer-se autònom o constituir i associar-se a una cooperativa o societat laboral.

La normativa exigeix que una vegada capitalitzat l’atur, l’activitat laboral ha d’iniciar-se en el termini màxim d’un mes i sempre posteriorment a la sol·licitud, una vegada rebuts els diners. Aquesta activitat ha de mantenir-se durant un mínim de tres anys.

Els treballadors que percebin la seva prestació en aquesta modalitat de pagament únic, no podran tornar a percebre la prestació de l’atur fins que no passi el mateix temps des de que es va capitalitzar la prestació, ni sol·licitar una nova capitalització fins que no passin almenys 4 anys. Fet que s’ha de tenir en compte si el negoci fracassa, crear una empresa no és garantia d’èxit.

En cas d’haver cobrat la prestació de l’atur en un únic pagament i exercir amb normalitat la seva activitat, si rep una oferta per treballar per compte aliena, ha de mantenir la seva activitat durant tres anys igualment, però aquesta activitat pot ser perfectament comptable amb un altre tipus de feina.

S’han de recolzar noves iniciatives empresarials i s’ha d’afavorir l’emprenedoria. Sí, però no tothom val, ni pot, ni vol. Un projecte empresarial és complicat i tampoc es pot pretendre que les persones que han estat treballant com assalariats, d’un dia per l’altre es converteixin en gerents d’una empresa com si fos una tasca fàcil. Emprendre sí, però amb seny.

 

Més informació:

Capitalització de l’atur – Departament d’Empresa i Ocupació (Generalitat de Catalunya)

Guia de Capitalización – Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Gobierno de España)

 

Post Tagged with