És el mateix ser emprenedor/a que ser empresari/ària?

empresari emprenedorSovint, fem servir els termes emprenedor/a i empresari/ària, quan en realitat un és l’evolució de l’altre. Per tant, tot i que és cert que tenen alguns trets en comú, hi ha una sèrie d’aspectes predominen en cada un d’ells i queden determinats segons el procés en què es trobi el projecte emprenedor.

Emprenedor/a:

L’emprenedor/a fa referència a l’estadi més inicial del procés d’emprenedoria, centrat en el desenvolupament i llançament d’una idea de negoci. Així, la seva missió es troba en tirar endavant el seu producte o servei, i són capaços d’arriscar temps i diners per tal que el seu projecte arribi a bon port.

En general, estan més centrats en impulsar el seu negoci que en rendibilitzar-lo, i al principi assumeixen més d’una tasca, ja que no disposen de prou recursos. En un segon estadi, l’emprenedor passa a ser empresari quan el negoci madura.

Empresari/ària:

En canvi, l’empresari/ària és una figura que apareix en una fase més avançada del projecte emprenedor, un cop està consolidat, i s’encarrega de gestionar-lo i de fer-lo créixer. És qui s’encarrega d’administrar i fer créixer l’empresa un cop s’ha posat en marxa.

Té un perfil directiu, i acostuma a situar-se en la gerència i pot ser el propietari de l’empresa. La seva capacitat de gestió els permet dirigir qualsevol tipus d’empresa, i sol delegar la resta de tasques.

Pots veure una comparativa de les principals diferències a la següent infografia:

infografia emprenedor vs empresari