Finançament per a emprenedors

fiançament per a emprenedors, finançament emprenedors, finançament per a emprendre, finançament públic, finançament privat

Imatge: eldiario.es

Amb el programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa, a més de constituir la teva societat limitada totalment de franc, també t’assessorem sobre les principals vies de finançament per a emprenedors, tant públiques com privades.

A continuació enumerem les principals fonts de finançament per a emprenedors:

FINANÇAMENT PÚBLIC PER A EMPRENEDORS:

ENISA
L’Empresa Nacional de Innovación S.A. (ENISA) és una entitat de capital públic que depèn del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. ENISA facilita finançament a la pime.

FINEMPRESA
L’Institut Català de les Finances està format per un conjunt d’organismes i empreses de capital públic que tenen per finalitat aportar finançament al sector empresarial en col·laboració amb les entitats financeres privades i contribuir a la reactivació de l’economia a Catalunya.

FISUB
És una base de dades elaborada per ACC1Ó que conté ajuts i finançament de diferents organismes i administracions adreçats a empreses i emprenedors ubicats a Catalunya, independentment de la seva activitat.

CDTI
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és una entitat pública empresarial que depèn del Ministeri d’Economia i Competitivitat, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles.

AVALIS
És una Societat de Garantia Recíproca constituïda gràcies a l’impuls de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de tot el sector financer català. La missió és procurar l’accés al finançament de pimes i autònoms catalans, davant entitats financeres, millorant les condicions econòmiques de les operacions i cobrint possibles carències de garanties i solvència.

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES
És l’entitat de crèdit públic de la Generalitat de Catalunya. La missió de l’ICF és facilitar finançament a llarg termini tant al sector públic com al privat per promoure el creixement, la innovació, la competitivitat i la internacionalització de l’empresa catalana.

FINANÇAMENT PRIVAT PER A EMPRENEDORS:

BUSINESS ANGELS
Individu que proporciona capital a una start-up, normalment a canvi de participacions accionàries.

SEED CAPITAL “capital semilla”
S’entén per “capital semilla”, la quantitat de diners necessària per a implementar una empresa i finançar activitats claus en el procés d’iniciació i posada en marxa. El capital és aportat per tercers.

VENTURE CAPITAL
Les entitats de capital risc són entitats financeres que prenen participacions temporals de capital d’empreses. L’objectiu és que l’empresa que obtingui el capital risc augmenti el seu valor i un cop madurada aquesta inversió, el capitalista es retiri amb els beneficis corresponents.

CROWDFUNDING
El Crowdfunding és una nova manera de finançar iniciatives a través de la cooperació col·lectiva per Internet.

Per a res que necessiteu, estem a la vostra disposició.

Participa al programa per a emprenedors 1D1E>

Núria Fernández – Programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa