Fracàs de la nova figura de l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada

De setembre a mitjan març només es van registrar 16 Emprenedors de Responsabilitat Limitada (ERL) a tota Espanya, segons les dades que avança el Col·legi de Registradors.

En primer lloc, perquè per constituir-se com Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL) cal fer més tràmits que per crear una Societat Limitada Unipersonal (SLU). En tots dos casos, després s’ha de presentar cada any els comptes anuals (i si escau auditar-les), la qual cosa té un cost d’entorn a 2.000 euros en matèria de comptabilitat.

De fet, el 70% dels nous emprenedors són persones físiques, no societats. Els qui actuen com Societat Limitada Unipersonal (SLU) no poden veure afecte el seu patrimoni personal –i no només l’immobiliari– en cas de reclamació de deutes, i els nous Emprenedors de Responsabilitat Limitada (ERL) no.

A més, un altre gran hàndicap d’aquesta mesura és que si la morositat de l’emprenedor és amb l’Administració Pública, aquesta sí li pot embargar la casa.

Es pot concloure que la creació de la figura de l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada «no dóna cap avantatge, sinó algun desavantatge».

Font: BOE


PROGRAMA PER A EMPRENEDORS 1 DIA 1 EMPRESA>

Amb el nostre programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa, ajudem a constituir una societat limitada de franc cada dia, és a dir, sense despeses notarials ni de registre.

A més, oferim diverses avantatges per als emprenedors, des de 6 mesos d’assessoria gratuïta amb els nostres professionals de CINC Assessoria Empresarial, fins a disposar de franc dels espais de trobada dels Centres de Negoci CINC, rebre formació gratuïta o formar part d’un nou club per a emprenedors, entre d’altres.

Ara és un bon moment per a emprendre, porta’ns el teu pla d’empresa!

Avantatges del programa per a emprenedors 1D1E>

Núria Fernández – Programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa