GioxcatData constitució empresa: 20/07/2018

Web: http://gioxcat.com/

Sector: Agent de productes químics i consultoria

Descripció: Gioxcat, S. L. és una iniciativa d’spin-off de la Universitat de Girona (UdG), que basa la seva activitat en dos pilars. Per una banda es tracta d’una empresa química dedicada a l’assessorament especialitzat per a la optimització de reaccions químiques d’acoblament catalitzades per coure i d’oxidació catalitzades per ferro/manganès, amb l’objectiu de reduir costos, temps i residus en la producció de molècules químiques valuoses. Per altra banda, Gioxcat també es dedica la venda d’oxidants marcats isotòpicament (ex: H2(18O)2 ), en petites quantitats, que són utilitzats per a estudis de mecanismes de reacció.
L’objectiu de Gioxcat és el de treballar com a part del departament de R+D+I d’indústries farmacèutiques petites i mitjanes, mantenint una relació d’assessorament en mode col·laboració. Així doncs, la missió de Gioxcat és la de convertir-se en un referent local pel que fa a la implantació/optimització de processos químics més respectuosos amb el medi ambient i menys costosos econòmicament. Paral·lelament Gioxcat també vol expandir el mercat de productes marcats isotòpicament i a preus altament competitius.
El grup de recerca QBIS-CAT de la UdG ha desenvolupat un extens i innovador know-how en reaccions d'acoblament catalitzades per coure i reaccions d'oxidació catalitzades per ferro/manganès. Aquestes noves metodologies i catalitzadors, permeten reduir els temps de reacció (de 48 h a 30 min), els costos energètics (temperatura de 50ºC a 0ºC), quantitats de catalitzadors (del 10% al 3%) i de residus en la síntesi de diferents molècules precursores de diferents fàrmacs com podria ser l'ibuprofèn. A més a més els catalitzadors de ferro, manganès o coure (basats en metalls de la primera sèrie de transició, 3 €/kg aproximadament) són més econòmics i mediambientalment menys agressius que els metalls més utilitzats actualment per a dur a terme aquest tipus de reaccions com ho són el pal·ladi o el ruteni (15000 €/Kg aproximadament). L’equip del QBIS-CAT és també expert el la síntesi i utilització d'oxidants químics marcats isotòpicament per a estudis de mecanismes de reaccions d'oxidació.
En els darrers anys el sector químic farmacèutic a Catalunya ha experimentat un creixement notable. Cada vegada són més les empreses farmacèutiques que per tal d'evitar una despesa permanent en R+D decideixen subcontractar empreses de consultoria especialitzades en química per tal de trobar solucions als seus problemes de producció. Addicionalment, les regulacions cada vegada més estrictes de contaminació i generació de residus, fan que moltes empreses cerquin alternatives mediambientalment menys agresives. En aquest sector en creixement és a on el vol incorporar Gioxcat, considerant el nombre limitat d’empreses que hi ha disponibles actualment. Per altra banda, el peròxid d'hidrogen marcat isotòpicament és un reactiu molt valuós per estudis mecanístics de reaccions d’oxidació, però a causa del seu preu elevat fruit d'una síntesi complexa i costosa, només està a l'abast de grups de recerca econòmicament potents. Gioxcat utilitza una estratègia de síntesi que permet reduir dràsticament els costos i ho fa de manera verda (no es generen subresidus contaminants, només aigua), oferint un producte molt més econòmic a l'abast d'un potencial mercat molt més extens.
El màrqueting mix s'ha plantejat en funció de l'estratègia empresarial en la qual es basaran els serveis i productes de Gioxcat: tracte proper, directe, serveis/productes de qualitat i econòmics. El servei d'assessoria es comercialitzarà en packs de diferents categories: Basic, Standar o Superior, segons l'envergadura del projecte d'optimització/dissenys dels processos de síntesis industrials. Aquests serveis es promocionaran a la web de Gioxcat i també a través del contacte directe amb els potencials clients per tal de transmetre proximitat i professionalitat. Per altra banda els productes de Gioxcat, publicitats per la web i amb diferents campanyes de promoció per correu electrònic i congressos, es vendran a diferents volums i concentracions (0.5-1 ml i del 2-40%). El peròxid d’hidrogen marcat isotòpicament es vendrà a grups de recerca arreu del món. Durant el primer any de funcionament Gioxcat oferirà diferents promocions de benvinguda, en els anys següents es faran descomptes i campanyes de fidelització.
L’equip emprenedor de Gioxcat es composarà per 4 doctors en Química, amb àmplia experiència en el know-how desenvolupat pel grup de recerca QBIS-CAT, i un tècnic en electrònica industrial. Tal com es detallarà més endavant en els apartats pla de recursos humans i assessors externs (apartats 9 i 12) es pretén incorporar a l’equip de GiOxCat treballadors que s’encarregaran de la producció i gestions de l’empresa (tècnic superior/gerent) i de portar a terme, recolzats pels emprenedors experts, projectes d’assessoria (investigador). Aquesta contractació serà preferent per a investigadors amb formació a la UdG. Gioxcat comptarà també amb l’assessorament d’especialistes externs en diferents camps complementaris.
Gioxcat disposarà en les seves fases inicials del capital social aportat pels diferents socis emprenedors i la Universitat de Girona. Com s’ha explicat al pla financer (apartat 11 a la pàgina 76) seguint una previsió de vendes conservadora i amb el capital social inicial, l’empresa podria ser econòmicament solvent el primer any i començaria a donar alguns beneficis a partir del segon any. A partir del quart any l'empresa es plantejarà també demanar una ajuda Torres Quevedo (MINECO), per tal de poder incorporar un investigador de manera prolongada i a jornada completa a l'empresa.
En tot moment a Gioxcat es vetllarà per mantenir l'esperit innovador per tal de poder aprendre dels nostres clients i poder millorar constantment. En aquesta línia l'empresa s'encarregarà de formar als seus treballadors per tal que aquests coneguin molt bé el know-how explotat a l'empresa i perquè es puguin formar per expandir-lo (a través de cursos o congressos). En aquest sentit els assessors nacionals i internacionals, jugaran també un paper clau.

Empresa constituïda per:

Gioxcat
Dra. Cristina Garcia va obtenir la seva llicenciatura en química l'any 2010 a la Universitat de Girona, el seu treball final de carrera va rebre el premi Sant Jordi 2011 de l'Institut d'Estudis Catalans. L'any 2011 va finalitzar un màster interuniversitari en Catàlisis Homogènia a la Universitat Jaume I. Va dur a terme els seus estudis doctorals a la Universitat de Girona sota la supervisió del professor Miquel Costas i el Dr. Xavi Ribas (2012-2015). Durant aquest període va realitzar estades de recerca a l'estranger sota la supervisió del Prof. Bert Klein Gebbink (Universitat Uthercht, Holanda) i sota la supervisió del professor J.N.H. Reek (Universitat d'Àmsterdam). Ha portat a terme estudis postdoctorals a la Universitat de Girona i a la Universitat Estatal de Florida (NHMFL, Tallahassee, Florida, USA) sota la supervisió del professor H.W. Kroto (premi Nobel Química 1996), amb una beca postdoctoral José Castillejo. A l'any 2017 la doctora Cristina s'ha interessat per la innovació i la transferència de resultats científics, i ha realitzat cursos d'emprenedoria i lideratge de la Universitat de Santiago de Compostela i l’ASTP Proton. Recentment s'ha incorporat com a promotora de transferència tecnològica a la Universitat de Girona.