InnocomWeb: http://www.innocom.cat

Sector: Internet / Apps

Descripció: Consultoria estratègica de comunicació especialitzada en Social Customer Experience Management i en el desenvolupament d'eines de Community Management Intelligence.

Empresa constituïda per:

Innocom
Sóc doctor en Bioquímica especialista en anàlisi de dades. Després d'intentar trobar feina "de lo meu" sense èxit, decideixo emprendre i fer de la meva passió la meva professió. Amb això, i aprofitant el meu bagatge com a analista de dades, engego un projecte de startup enfocada al Community Management des de la perspectiva del Customer Experience Management, el que es coneix com a Social CEM. A més, desenvolupem metodologies d'anàlisi de xarxes per al que nosaltres anomenet el Community Management Intelligence, és a dir, volem basar la presa de decisions en anàlisi científic de dades.