L’autònom ha de comunicar al pagador la nova retenció

assessoria autònoms, assessoria per a empreses

Font: Anfix.tv

CincoDias ha publicat un article on s’especifica que “els professionals que l’any anterior van obtenir rendiments salarials inferiors a 15.000 euros poden des del passat 5 de juliol fixar una retenció en l’IRPF del 15% en les seves factures enfront del 21% vigent”.

La normativa estableix que per aplicar el tipus del 15%, els “contribuents hauran de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència d’aquesta circumstància, quedant obligat el pagador a conservar la comunicació degudament signada”.

I en el cas dels autònoms?
El mateix procés se segueix en el cas dels treballadors per compte propi que inicien una activitat professional i que amb la llei actual tenen dret a aplicar un tipus de retenció del 9% durant tres anys. Els beneficiaris han de comunicar als seus clients aquesta excepció perquè l’empresa que els reté un percentatge en l’IRPF apliqui el tipus reduït.

La decisió de fixar un gravamen progressiu per a autònoms amb menor renda va ser una reclamació d’organitzacions de treballadors per compte propi com LLIGA que Hisenda va entendre factible.

La rebaixa del tipus de retenció al 15% beneficiarà a uns 325.000 contribuents i tindrà un cost transitori per a les arques públiques de 118 milions.

Font: CincoDias

Núria Fernández – Programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa

Post Tagged with