L’autònom que demani l’ajuda d’atur tindrà 30 dies per regularitzar les seves quotes

El Govern ha elaborat ja el text de l’avantprojecte de llei de Mútues de la Seguretat Social en el qual també inclou una nova regulació de la prestació per cessament d’activitat dels autònoms, que és l’ajuda similar a la prestació per desocupació dels assalariats. La nova normativa -que podrà modificar-se al Parlament- inclou dues grans novetats per al col·lectiu de treballadors per compte propi:

  • Obliga a tots a cotitzar per aquesta ajuda per quedar-se en atur (fins ara era voluntari)
  • Rebaixa substancialment els requisits per poder cobrar-la.

Cotització obligatòria. La normativa que proposa el Ministeri d’Ocupació estableix “l’obligatorietat de la seva cobertura”. Això vol dir que ja no seran solament els autònoms depenents els qui cotitzin per aquest concepte, com ocorre actualment, sinó tot el col·lectiu. L’exposició de motius d’aquest avantprojecte de Llei justifica aquesta decisió per “no comprometre la viabilitat financera del sistema”. El tipus de cotització per cessament d’activitat és del 2,20%. Si l’autònom cotitza també per malaltia comuna, s’estableix una rebaixa de mig punt, de manera que el tipus general amb cotització per ambdues contigències queda fixat en el 29,30% de la base reguladora.

Noves cotitzacions. En aquesta mateixa línia d’augmentar els ingressos, l’exposició de motius d’aquesta norma obre la porta al fet que Ocupació estableixi noves cotitzacions per contingències professionals (per accident laboral) para determinats col·lectius d’autònoms, segons la perillositat de l’activitat que desenvolupin. En l’actualitat, igual que ocorre amb la cotització per cessament d’activitat, solament els autònoms depenents i ja alguns per les característiques de l’activitat estan obligats a cotitzar per contingències professionals.

Regularitzar el deute. En l’actualitat, l’autònom amb dret a la prestació per cessament d’activitat ha d’estar al dia del pagament en les cotitzacions a la Seguretat Social o en cas contrari no existia possibilitat de cobrament. Amb la nova llei que proposa Ocupació, el treballador tindrà 30 dies per posar-se al dia en el pagament d’aquestes quotes i, d’aquesta forma, poder rebre l’ajuda. A més la regularització del descobert explicarà per a la base reguladora i l’adquisició del dret.

Menys pèrdues exigides. En compensació a aquestes majors cotitzacions, Ocupació rebaixa notablement els requisits que hauran de complir els autònoms per cobrar l’ajuda del cessament d’activitat. Així, l’avantprojecte proposa eliminar l’exigència de pèrdues equivalent a entre el 20% i el 30% dels ingressos; i, en el seu lloc, solament serà necessari “un resultat negatiu net en els comptes de tancament de l’exercici o bé en el moment de cessament d’activitat. Es computaran els ingressos i despeses d’un any complet, exclòs el primer any d’inici de l’activitat”.

Documentació acreditativa. La nova regulació permetrà a l’autònom provar les circumstàncies econòmiques negatives mitjançant documents comptables del treballador “i no a través de mitjans que no li són exigibles” com ocorre en l’actualitat. Nous beneficiaris. La norma proposa ampliar la cobertura als administradors de les societats de capital que siguin expulsats de la seva activitat retribuïda; als familiars de l’autònom als quals els ocorri el mateix; i als autònoms depenents que provin que ho són encara que no estiguin reconeguts formalment com a tals.

Font: CincoDias

Núria Fernández – Community Manager - Programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa

Post Tagged with ,