L’ICO posa 22.000 milions d’euros a disposició d’autònoms i empreses

Volem recordar-vos les principals Línies de Finançament 2013 que l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i les entitats de crèdit han posat en marxa per als autònoms i empreses.

El 2013, l’ICO ha simplificat el nombre de línies per facilitar la seva tramitació.

La línia ICO Empreses i Emprenedors 2013 destinada als autònoms i empreses que realitzin inversions productives a Espanya i/o necessitin cobrir necessitats de liquiditat.

En els projectes d’ INVERSIÓ es consideren finançables: els actius fixos productius nous o de segona mà, els vehicles turisme el preu dels quals no superi els 30.000 € més l’IVA, els vehicles industrials podran finançar-se en un 100%, l’adquisició d’empreses, l’IVA/IGIC, les despeses de circulant amb el límit del 50% del finançament obtingut per a aquesta finalitat d’inversió. L’import màxim del préstec és de 10 milions de €, en una o diverses operacions per client i any.

També poden sol·licitar finançament a través d’aquesta línia, els PARTICULARS I COMUNITATS DE PROPIETARIS exclusivament per a la rehabilitació d’habitatge o edificis i/o la reforma dels seus elements comuns.

En els projectes sense inversió, els préstecs destinats a finançar al 100% les necessitats de LIQUIDITAT es destinen a afrontar les despeses de circulant tals com despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.

La línia ICO Internacionalització 2013 orientada a autònoms i empreses espanyoles o mixtes amb capital majoritàriament espanyol que realitzin inversions productives fora del territori nacional, inclosa l’adquisició d’empreses, i/o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

Les operacions que comptin amb l’aval d’una SGR hauran de ser tramitades a través de la Línia ICO Garantia SGR 2013.

La línia ICO Exportadors 2013 destinada a autònoms i empreses espanyoles que desitgin obtenir liquiditat mitjançant l’avançament de l’import de les factures derivades de la venda en ferm de béns i serveis realitzades a un deutor ubicat fora del territori nacional. Es podran anticipar les factures que procedeixin de l’activitat exportadora, que tinguin una data de venciment no superior a 180 dies a comptar des de la data de l’avançament de l’import de la factura per l’entitat de crèdit.

Per ampliar informació sobre alguna/es de les línies pot consultar amb els bancs i caixes, que tenen subscrit conveni de col·laboració amb l’ICO.

Més informació

Post Tagged with