Llei de l’Emprenedor: rebaixes fiscals, menys cotitzacions i IVA de caixa

El 19 de setembre el Congrés dels Diputats va aprovar de manera definitiva l’esperada Llei de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització. A continuació ens complau reumir-los les claus de la llei més ambiciosa del Govern i que veu la llum gairebé dos anys després que el president del Govern, Mariano Rajoy, l’anunciarà al Congrés:

  • Crear una empresa. S’agiliten els tràmits per crear una empresa. Ja no serà necessari comptar amb un capital social mínim de 3.000 euros, els costos es redueixen significativament i entre 24 i 48 hores serà possible registrar la nova societat. També està previst que es creïn Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) que seran oficines pertanyents a organismes públics i privats.
  • IVA de caixa. Les empreses amb una facturació inferior a dos milions d’euros podran aplicar a partir de gener de 2014 l’anomenat IVA de caixa. Això significa que ingressaran aquest impost en Hisenda en el moment de cobrar una factura i no, com succeïa fins ara, quan s’emetia. Es tracta d’una de les mesures més reclamades des de les empreses i Hisenda preveu que beneficiarà a més dos milions d’autònoms i pimes. No obstant això, acollir-se a l’IVA de caixa també implicarà patir un major control d’Hisenda, la qual cosa podria rebaixar la xifra de beneficiaris calculada pel Govern. En l’apartat fiscal, també es regulen beneficis fiscals per a les pimes als business angels, és a dir, inversors que financen projectes empresarials.
  • Habitatge inembargable. La norma crea l’emprenedor de responsabilitat limitada. Respon a una reivindicació històrica dels treballadors autònoms per no respondre amb el seu habitatge habitual al pagament de deutes derivats de la seva activitat empresarial. No obstant això, la llei fixa unes condicions per poder acollir-se a aquesta mesura. Podran beneficiar-se de la inembargabilidad del seu habitatge habitual aquells deutors que tinguin un immoble valorat per sota dels 300.000 euros, segons figuri el seu preu d’adquisició en el registre Mercantil. En el cas dels habitatges situats en poblacions de més d’un milió d’habitants s’aplicarà un coeficient de l’1,5 al valor citat anteriorment, la qual cosa elevarà la xifra a uns 400.000 euros.
  • Reduccions a la Seguretat Social. Aquelles persones que es donin d’alta com a autònoms per primera vegada o no hagin estat donats d’alta per compte propi en els últims cinc anys podran aplicar-se diverses reduccions sobre la quota per contingències comunes (des de la base mínima de cotització d’autònoms) durant un màxim de 18 mesos. En concret, podran aplicar-se una reducció del 80% de la quota durant els sis mesos següents a l’alta (50 euros al mes); una reducció del 50% de la quota en els sis mesos següents a l’anterior; i una reducció del 30% en els sis següents, fins a sumar l’any i mig de reduccions. D’aquesta forma s’estén als nous autònoms majors de 30 anys els beneficis aprovats per als joves en el Pla d’Ocupació Jove.
  • Autònoms en pluriactivitat. Els treballadors per compte aliè que decideixin donar-se d’alta com a autònoms i iniciïn així una situació de pluriactivitat, podran triar com a base de cotització per compte propi la compresa entre el 50% de la base mínima de cotització durant els primers 18 mesos, i el 75% durant els següents 18 mesos, fins a les bases màximes establertes per a aquest Règim Especial. Aquells autònoms que es beneficiïn d’aquesta mesura no podran optar a les reduccions de quotes per a noves altes de majors de 30 anys.
  • Visats de residència. L’Estat concedirà un visat de residència als estrangers que inverteixin almenys dos milions d’euros en deute públic o comprin un habitatge de, com a mínim, 500.000 euros. També aquells forans que iniciïn una activitat empresarial que generi llocs de treball, o sigui innovadora, obtindran un visat.

(Font: Cinco Días)

Si ets emprenedor, pots participar en el nostre programa 1 Dia 1 Empresa, on ajudem a constituir una societat limitada de franc cada dia, és a dir, sense despeses notarials ni de registre. A més, oferim diverses avantatges per als emprenedors, des de 6 mesos d’assessoria gratuïta amb els nostres professionals de CINC Assessoria, fins a disposar de franc dels espais de trobada dels centres de negoci CINC o que t’assignin un tutor que t’apadrini el teu projecte, entre d’altres.

Més informació>

Núria Fernández

Post Tagged with