Novetats de la nova Llei d’Emprenedors

Tot apunta al fet que la nova Llei d’Emprenedors serà aprovada en Consell de Ministres en una o dues setmanes. Respecte als quatre eixos fonamentals de la llei: Luis Fernández, Director del servei d’estudis del Col·legi de Registradors de la Propietat afirma que “són la constitució ultrarràpida de societats en 24 hores, l’eliminació de l’obligatorietat d’un capital mínim (podran constituir-se amb un euro) i la creació de dues noves figures: l’emprenedor de responsabilitat limitada i la llei de segona oportunitat”.

I un dels col·lectius que més es va a veure beneficiat són els autònoms, ja que fins ara responien amb tot el seu patrimoni davant una situació d’embargament. Quan s’aprovi la nova Llei d’Emprenedors, se’ls permetrà blindar part del seu patrimoni mitjançant un simple tràmit electrònic donant-se d’alta com a empresari individual. Així, una vegada s’hagi constituït la societat, l’autònom podrà fer una declaració amb els béns inembargables, com el domicili habitual, en cas que acumuli deutes des que es converteixi en empresari individual.

Un altre dels punts crucials de la Llei d’Emprenedors és la figura de la segona oportunitat amb la finalitat d’evitar tancaments massius d’empreses. “Es tracta de crear procediments d’insolvència que portin incorporats alliberament de deutes”, va apuntar el Director del Servei d’Estudis dels Registradors.

Finalment, el diari econòmic Cinco Días finalitza el seu article fent al·lusió a la figura del mediador segons el Director del Servei d’Estudis dels Registradors: “En l’actualitat hi ha 12.000 concursos a l’any. En l’últim trimestre hi ha hagut 3.000 i d’això 300 són empresaris individuals. Molts d’aquests últims no poden assumir el termini de dos anys d’espera i de 18.000 euros que duren de mesura. Per això és important crear la figura d’un mediador independent, que fos capaç de mitjançar i arribar a una solució ràpida entre deutor i creditor”.

Font: Cinco Días

Núria Fernández

Post Tagged with