Obrir un negoci a Espanya suposa una cursa d’obstacles

El procés de constitució i posada en marxa d’una empresa és una tasca bastant dura, no per la seva complexitat, sinó pel laboriós que resulta tota la seva tramitació, tal com indica l’estudi “Doing Business 2012” publicat pel Banc Mundial. Estudi en el qual Espanya ocupa el lloc 44 d’un total de 183 països.

Aconseguir obrir un negoci en el nostre país implica superar una sèrie d’obstacles a nivell administratiu, exactament 10 procediments, mentre la mitjana d’altres països de l’OCDE és de 5’6. En un context com l’actual, els tràmits per a la constitució de societats haurien de ser més reduïts i els emprenedors haurien de poder accedir a les fonts de finançament amb més facilitat.

La creació de noves empreses i tot el que això comporta suposa un benefici per a la societat. Per facilitar tots aquests tràmits i ajudar als emprenedors, s’ha creat el programa “1Dia, 1Empresa“, que consisteix en la constitució d’una societat limitada cada dia laboral durant el 2012, gràcies al qual l’emprenedor només ha d’aportar un capital social de 3.000 €.

A l’hora de decidir crear una empresa, cal tenir en compte la seva planificació global i a llarg termini, definició de l’activitat a desenvolupar, valoració de riscos, capacitat financera, viabilitat del negoci, estudi de mercat, etc. Tots aquests aspectes han d’estar reflectits en el Pla d’Empresa.

Els emprenedors que vulguin accedir a aquest programa s’hauran de registrar en aquest mateix web www.1d1e.com/registrat-com-a-emprenedor i penjar el seu Pla d’Empresa, que serà tractat amb estricta confidencialitat. Un cop avaluada la viabilitat del projecte i comprovat que es compleixen els requisits per participar en el programa, els assessors del programa “1Dia, 1Empresa” es faran càrrec de la constitució de la societat, sense que l’emprenedor hagi de responsabilitzar-se dels costos de la constitució ni dels tràmits administratius.

Post Tagged with