Professions 2.0

Fa un temps que les ofertes de treball al nostre país no abunden però el sector digital cerca especialistes que encara escassegen. Es tracta de nous perfils professionals, sorgits a causa d’Internet i el món 2.0, que han de respondre a les elevades exigències de formació del sector per donar resposta a la demanda creixent de les empreses.

Els principals perfils dels professionals 2.0 són:

  1. Community Managers: són els gestors de les comunitats online de les companyies. També vetlla per l’adequació de la imatge a la identitat corporativa, és a dir, pel posicionament de la organització.
  2. User Experience: és la persona encarregada de dirigir la distribució dels continguts, determinar l’arquitectura del mapa Web i l’experiència de navegabilitat dels usuaris.
  3. Digital Storytelling: s’encarrega de crear els continguts per alimentar la presència de les empreses a les xarxes socials y en la pàgina Web.
  4. Senior Mobile User Experience Designer: és el responsable de desenvolupar i avaluar l’experiència de l’usuari a Internet mòbil i les diverses aplicacions. És un dels perfils 2.0 que despunta amb més força als EEUU, país de referència del sector.
  5. Social Media Manager: és el directiu responsable de crear l’estratègia de les companyies a les xarxes socials.
  6. Online Reputation Manager: aquest perfil professional s’encarrega de gestionar i vetllar per la reputació online de la companyia.

Fuente: Expansion.com

Núria Fernández

Post Tagged with