Què cal tenir en compte per emprendre?

com emprendre, què cal tenir en compte per emprendre, vull emprendre, programa per a emprenedors

Imatge: Imagenes.forever.eu

A grans trets, per desenvolupar un projecte empresarial i obrir un negoci de qualsevol tipus o sector existeix un camí que tot el qui emprèn una activitat hauria de seguir:

  1. Evaluació del punt de partida personal: l’emprenedor ha de considerar si aquest projecte s’adapta a les seves habilitats i és compatible amb els seus gustos, aficions i situació personal.
  2. La idea de negoci: l’emprenedor ha d’estudiar si la idea té cabuda al mercat actual, la duració de vida dels seus productes, el potencial de creixement i el millor ajustament a la seva capacitat i situació personal.
  3. El mercat al qual es dirigeix: l’emprenedor ha d’estudiar les característiques del públic objectiu de l’empresa, és a dir, aquell al qual ens dirigim i els factors de compra dels seus clients; analitzar la seva competència, on estan i el que ofereixen. En definitiva, estudiar la situació actual  i evolució del sector i cercar tota la informació disponible.
  4. La seva oferta (productes/serveis): els elements imprescindibles a analitzar i decidir per llençar el producte/servei al mercat són les competències claus i el màrqueting mix (producte, preu, distribució, promoció), és a dir el posicionament. Aquesta informació l’extraiem de l’anàlisis anterior, tot identificant les oportunitats i amenaces, a més de les fortaleses i debilitats de l’organització. D’aquesta manera detectarem quins són els avantatges competitius de la nostra empresa. Una vegada definits molt bé els seus productes i serveis que oferirà, l’emprenedor ha d’estudiar la marca i la patent en cas que hi hagi algun element novedós i la responsabilitat en el seu cas.
  5. Creació i apertura del negoci: localització del negoci, forma d’accedir-hi, forma jurídica de l’empresa, comptabilitat i administració, elecció dels socis, recursos necessaris, pressupost i cerca de finançament, un bon pla d’empresa (eina imprescindible a l’hora d’afrontar el projecte que faci viable l’empresa) i tràmits de posada en marxa.

Quan tingueu el pla d’empresa confeccionat, us oferim la possibilitat de participar en el programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa, on constituïm la teva idea en una societat limitada de forma totalment gratuïta, assessorament de franc durant 6 mesos, entre d’altres avantatges.

Requisits i avantatges del programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa>

Post Tagged with