Què és el growth hacking?

Growth hacking

El growth hacking és un concepte que aquí ja comença a sonar, especialment en el món de les startups. De fet, als EEUU s’ha convertit en una professió molt de moda i amb alta demanda que dóna resposta a les necessitats actuals de les startups.

Es tracta d’una disciplina que bàsicament busca augmentar al màxim els resultats de la nostra empresa (usuaris, ingressos, impactes, etc.) amb el mínim de recursos i temps possible, fent servir la creativitat i el pensament analític.

El perfil del growth hacker

Un growth hacker és capaç d’accelerar la consecució d’objectius de marketing a través d’un bon coneixement de la tecnologia. Solen ser professionals coneixedors de més d’un àmbit, con el SEO, Social Media, Product Management, etc.

Aquest perfil reuneix les següents característiques:

Pensament analític: el growth hacker ha de mesurar el valor i l’impacte de totes les accions portades a terme per l’empresa i treure’n conclusions per tal de decicir quines serien les solucions més adecuades.

Creativitat: ha de ser capaç d’idear maneres d’aconseguir maximitzar els resultats amb el mínim de pressupost.

Curiositat: sempre vol innovar i provar noves tècniques que li permetran saber per assaig-error quina serà la òptima per aconseguir els millors resultats amb el mínim de recursos.

El cas de Dropbox: de 100.00 a 4 millions d’usuaris en poc més d’un any

Dropbox representa un dels millors exemples growth hacking. L’empresa va detectar que el cost dels anuncis que estaven pagant superava al valor del cicle de vida dels seus usuaris, fet que podia portar l’empresa a la fallida. La solució va consistir a basar-se en una estratègia de growth hacking que cuidés als usuaris oferint-los beneficis per incentivar-los a captar d’altres usuaris.

Per dur-ho a terme, van crear un programa de referències que premiava als usuaris que en aconseguissin de nous amb més espai gratuït. A l’abril de 2010 van aconseguir 2,8 milions de referències directes, més fiables que els usuaris aconseguits en anuncis. En tan sols 15 mesos Dropbox va passar, gràcies al growth hacking, de 100.000 a 4 milions d’usuaris.

Post Tagged with , ,