Quines obligacions fiscals tinc com a emprenedor/a?

obligaciones-fiscales-emprendedores

Una de les tasques més tedioses per a qualsevol emprenedor/a és el fet d’haver de complir amb les seves obligacions fiscals. Per aquest motiu, molts acaben delegant aquesta tasca a una assessoria per tal de no incórrer en cap descuit i poder centrar-se en la gestió del seu negoci amb total tranquil·litat.

Tant si decideixes externalitzar aquest servei com si no, convé que sàpigues quines són les obligacions tributàries comporta la teva activitat empresarial per tal de familiaritzar-te amb elles.

A continuació, et presentem un llistat amb els models tributaris més comuns:

  • Model 111: té periodicitat trimestral i serveix per declarar i ingressar les retencions realitzades als treballadors.
  • Model 115: té periodicitat trimestral i s’utilitza en cas que s’hagin arrendat béns immobles.
  • Model 202: es realitza tres cops a l’any (abril, octubre i desembre) i serveix per ingressar els pagaments fraccionats, és a dir, els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats.
  • Model 303: té periodicitat trimestral, o anual si ets una gran empresa (SII), i serveix per declarar i ingressar l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  • Model 200: és l’autoliquidació de l’Impost de Societats, i s’aplica sobre els beneficis que obtenen les empreses.
  • Model 347: declaració d’operacions de més de 3.000 euros amb terceres persones, com clients o proveïdors (es presenta durant el mes de febrer).
  • Model 349: es presenta quan realitzem entregues o adquisicions intracomunitàries de béns, així com el que han denominat prestacions intracomunitàries de serveis varia en funció.
  • Model 123: es fa servir per retenir quan s’ha produït un repartiment de divindends. En el moment en què deixem d’estar exempts d’aquest impost, haurem de realitzar prèviament el model 840.

Si tens una idea de negoci i vols constuir la teva S.L., amb el programa 1Dia1Empresa t’ajudem a fer-ho sense cost a més d’oferir-te 6 mesos de franc. En cas d’estar interessat/da, escriu-nos a empren@cinc.es o penja el teu pla d’empresa a la nostra web i ens posarem en contacte amb tu.

Post Tagged with , ,