Quines són les diferències entre domicili social i domicili fiscal?

Diferència domicili fiscal i social

Tant si ets autònom com si vols constituir una societat, convé conèixer quines són les diferències entre domicili social i domicili fiscal. Són dos termes que solen generar certa confusió, ja que sovint coincideixen, però donat que són de naturalesa diferent no sempre té per què ser així.

Domicili Social

El domicili social és des d’on s’administra i es dirigeix una empresa. Per crear-lo, és necessari que figuri en escriptura pública davant de notari i s’inscrigui al Registre Mercantil. A partir de llavors, el domicili de l’empresa passa a ser de domini públic i la nostra empresa serà localitzable.

Cal tenir molt clar quin serà el nostre domicili social, ja que per modificar-lo necessitarem tornar-lo a publicar mitjançant escriptura i al registre mercantil.

El domicili social és exclusiu de les persones jurídiques, per la qual cosa un autònom que desenvolupi la seva activitat com a persona física no pot tenir domicili social, a menys que constitueixi una societat.

Domicili fiscal

El domicili fiscal, en canvi, és el lloc on una persona física o jurídica rep les notificacions de l’Agència Tributària, i que determina, per tant, l’adscripció a una oficina tributària determinada.

A l’hora de donar-nos d’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors amb el model 036, hem d’especificar quin serà el domicili fiscal. En cas de modificació, només cal tornar a complimentar el model 036 amb la nova adreça. A diferència del domicili social, no cal fixar-lo en escriptura pública, per la qual cosa pertany a l’àmbit privat.

En qualsevol cas, és necessari notificar el domicili fiscal i el domicili fiscal a l’Agència Tributària per sol·licitar el número d’identificació fiscal (NIF), així com a la Seguretat Social quan s’ha de contractar personal.

Et resumim les principals diferències en la següent infografia:

Diferències entre domicili social i domicili fiscal