Ser autònom o muntar una S.L.?

Fer-se autònom o muntar societat limitada

A l’hora d’iniciar una activitat empresarial, molts emprenedors es plantegen el següent dubte: què em convé més, donar-me d’alta com a autònom o crear una S.L?

Tot dependrà d’una sèrie de circumstàncies i decisions, com ara si l’activitat que s’inicia és recent o ja està consolidada, la viabilitat del projecte, el número de persones implicades o la imatge empresarial que es vol transmetre.

Per suposat, cada opció té els seus avantatges i desavantatges. Us fem un resum comparatiu d’alguns dels aspectes clau a tenir en compte:

Costos i temps de constitució

  • Donar-se d’alta com a autònom és una gestió ràpida i senzilla que podem realitzar de forma gratuïta o bé amb l’ajut d’un gestor.
  • Constituir una societat limitada comporta una sèrie de costos que venen donats per la seva forma jurídica, com són l’aportació d’un capital de 3.000 euros, així com les despeses generades pels tràmits de constitució en notaria i registre. El període de constitució pot anar de 15 dies a 2 mesos, però és possible realitzar la constitució ‘express’ amb un cost de 100€.

Responsabilitats

  • Ser autònom implica que la seva responsabilitat és il·limitada, és a dir, que ha de respondre amb el seu patrimoni personal per fer front a possibles deutes.
  • En canvi, la S.L., com el seu nom indica, implica una responsabilitat limitada per la qual els socis respondran als seus deutes amb el capital social aportat, no amb el seu patrimoni.

Imatge

  • La forma jurídica de l’autònom és la de persona física i, per tant, es tracta d’una figura individual i personalista.
  • La S.L. representa una personalitat jurídica, per la qual cosa resultaria més avantatjosa en cas de voler transmetre una imatge corporativa.

Fiscalitat

  • Els autònoms, al ser persones físiques hauran de tributar al marginal de l’IRPF si el volum de beneficis és elevat (que a Catalunya pot arribar al 52%).
  • La tributació mitja de les pimes és del 25% fins a 300.000 euros de benefici i al 30% per la resta, per la qual cosa suposa una benefici fiscal major.

Llavors, quina opció em convé més?

Després d’haver valorat els punts anteriors un mateix ha de veure quina opció s’ajusta més a les seva situació i als seus objectius. Però d’entrada, el més recomanable és que al iniciar una activitat de forma individual es comenci com a autònom, i si aquesta activitat creix o es vol projectar una major imatge corporativa llavors serà aconsellable muntar una S.L.

Us deixem amb aquesta completa infografia que amplia la resta de característiques:

Diferències Autònom Vs SL

Post Tagged with , ,