TheServiceData constitució empresa: 16/11/2016

Web: www.theservice.es

Sector: Altres

Descripció: Empresa d'Assistencia Personal que realitza les tasques diàries del día a día dels nostres clients. Ademés de contindre una innovació tecnològica: l'assistent personal virtual.

Empresa constituïda per:

Francesc Ferre Sanchez

TheService
Francesc Ferre Sánchez, doble graduat en Administració i Direcció de Empreses per l'Universitat de València i l'IEMN-IAE de Nantes.
Joan Martínez Antelo, doble graduat en Ciencies económiques per l'Universitat de València i l'IEMN-IAE de Nantes.