Tràmits per emprendre

tràmits per emprendre, tràmits per crear una empresa, tràmits per constituir una empresa

Imatge: blog.allstate.com

Amb el programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa, constituïm la teva societat limitada totalment de franc, és a dir sense despeses de registre ni altres costos associats.

A més a més amb el nostre programa per a emprenedors, tramitaríem de forma gratuïta tots els tràmits que necessita qualsevol emprenedor per crear la seva empresa:

  • Sol·licitud del nom de l’empresa al Registre Mercantil
  • Dipositar el Capital Social al Banc
  • Anar al notari, a l’Agència Tributària pel NIF i a la Generalitat de Catalunya
  • Portar la documentació a Hisenda
  • Inscriure’s al Registre Mercantil de la província

Després de l’alta censal i l’alta del IAE, si l’emprenedor farà operacions intracomunitàries l’alta al ROI i l’alta dels autònoms administradors. A més, segons el tipus d’activitat de l’empresa s’haurà de demanar la llicència a l’Ajuntament pel permís d’obertura. Depèn de la situació dels socis si és estranger s’haurà de demanar primer el NIE.

Per últim, per constituir l’empresa s’ha de tenir clar el tipus de societat. Si és una societat exprés: 48 hores per demanar el nom i 48 hores per constituir-la i registrar-la.

Recorda que per tal que puguem assessorar-te i constituir la teva empresa totalment de franc necessitem que ens enviïs el teu pla de negoci a través del formulari del nostre Web. Un cop hàgim estudiat la viabilitat del teu projecte, podràs tenir constituïda la teva societat en un termini de 3 dies aproximadament.

Núria Fernández – Programa per a emprenedors 1 Dia 1 Empresa